Søk

synergi

synergi 
substantiv
UTTALE[synærgi:´]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via latin synergia, fra gresk synergia 'samarbeid', sammensatt av syn-; se syn-; og en avledning av ergon 'arbeid'
BETYDNING OG BRUK
især medisin, fysikk
 gjensidig forsterkning gjennom samtidig virkning
overført
 (effekt av) dynamisk, produktivt samarbeid (hvor summen er større enn delene)
SITATER
  • det nye ordet … synergi, som betyr effektivitet og umiddelbart og «mykt» samarbeid på alle områder
     (Norges Handels- og Sjøfartstidende 09.05.1979/13)
  • synergien var helt til å ta og føle på i rommet
     (Torgrim Eggen: Gjeld 87 1992)
  • det er noe som heter synergi, det der med å skape noe mer enn summen av delene
     (Johan Galtung: Johan uten land 153 2000)