Søk

tegne

tegne 
verb
BØYNINGtegnet, tegnet, tegning
UTTALE[tæi`nə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt teikna, til teikn, se tegn; i denne betydningen og denne betydningen etter tysk zeichnen, grunnbetydning 'sette tegn'
BETYDNING OG BRUK
vise tegn, se ut til (å bli)
SITATER
 • det tegner meget lovende
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 6 1882)
 • dagen tegnet varm
   (Sigrid Undset: Jenny 47 1911)
 • potetene tegner forholdsvis bra
   (Nationen 1928/178/5/4–6)
UTTRYKK
tegne til
se ut til å ville bli, utvikle seg til
; være utsikter til
 • det tegnede til en gasta brand
   (H. Wiers-Jenssen: Krøniker fra den gamle By 161 1916)
 • [året] tegner til at bli rikt paa begivenheter
   (Christianssands Tidende 1930/22/1/1)
 • det tegner til å bli en deilig dag
   (Pål Gerhard Olsen: Pinse LBK 2003)
skrive
; notere
SITATER
 • du behøver bare på et brev-kort tægne nogle ord
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Brytnings-år II 148)
 • i disse første tider skete intet som er værd at tegne ned
   (Knut Hamsun: Rosa 54 1908)
   | jf. nedtegne
2.1 
handel, nå sjelden
 skrive sitt navn (som underskrift i brev)
SITATER
 • haabende, at De beærer mig med et svar … tegner jeg Deres ærbødige Emilie Rantzau
   (Elias Kræmmer: Glade Borgere II 3 1895)
 • med ærbødig hilsen … tegner jeg mig din underdanige spasmager, T. Skarlie
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker IV 80)
2.2 
handel
 (kunne) undertegne forpliktende på vegne av
EKSEMPEL
 • tegne firmaet
2.3 
skrive, notere (en persons navn) på liste e.l. (for bidrag, bestilling e.l. eller som medlem, taler)
 | jf. inntegne
EKSEMPEL
 • tegne nye medlemmer
SITATER
 • «Må jeg be om ordet!» (Man ser, at ordstyreren tegner ham)
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker VII 146)
 • refleksivt
   
  nu må vi udfærdige listerne, jo før jo heller. Det er en selvfølge at vi fire tegner os først
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 38 1877)
2.4 
underskrive, inngå som kontrakt, avtale
EKSEMPEL
 • tegne livsforsikring
SITATER
 • tegne abonnement
   (Adresseavisen 1931/1/9/7)
 • sjøforsikringer tegnes paa fordelaktige vilkaar
   (Dagsposten 1936/78/9/6)
 • han fulgte sin samboerske til prøver [i teateret], og tegnet medlemskap
   (Dag Solstad: «Ellevte roman, bok atten» 21 1992)
 • det hadde vært for risikabelt å tegne en slik polise såpass kort tid før det forsikringen skulle dekke faktisk skjedde
   (Dag Solstad: «Ellevte roman, bok atten» 134 1992)
 • far hadde … tegnet en ulykkesforsikring ikke lang tid i forveien
   (Lars Saabye Christensen: Bernhard Hvals forsnakkelser LBK 2010)
UTTRYKK
tegne aksjer
kjøpe aksjer (ved å sette sitt navn på liste over aksjonærer)
 | jf. overtegne
 • Mona tegnet aksjer for 200 000 kroner i søsterens firma
 • et åpent møte for å introdusere selskapet i markedet, få enda flere til å tegne aksjer
   (Jan Kjærstad: Kongen av Europa LBK 2005)
tegne seg for
1 
økonomi
 tegne, kjøpe aksjer for (et bestemt beløp)
 • 14. april starter aksjetegningen for AS Børøysundbrua. Aksjekapitalen skal være minimum 300.000 kroner… Av dette beløpet har innbyderne allerede tegnet seg for 179.000 kroner
   (Vesteraalens Avis 21.03.1967/16)
 • obligasjonseierne [har] tegnet seg for aksjer for 150 millioner kroner
   (Sunnmørsposten 08.03.2017/7)
2 
især idrett, overført
 få registrert (god prestasjon)
 • Magnus [Carlsen] tegnet seg for en pen seier mot sin jevnaldrende fjorårsvinner Sergei Karjakin
   (Arne Danielsen: Mesteren LBK 2010)
avbilde, gjengi ved omriss, streker, skygger
 | jf. risse
; til forskjell fra male
EKSEMPLER
 • tegne en hund
 • profilen var vakkert tegnet
 • lære å tegne
 • tegne og male
SITATER
 • poetisk
   
  paa panden laa et manddomsværk med rene runer tegnet
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 156)
 • uten objekt
   
  når han skrev eller tegnet, la han venstre hånd oppå den høyre
   (Agnar Mykle: Lasso rundt fru Luna 429 1954)
 • hun gravde ned i vesken sin med en hånd og tegnet uforståeligheter i luften med den andre
   (Pedro Carmona-Alvarez: Rust LBK 2009)
 • frøken tegner en ku på tavla
   (Beate Grimsrud: En dåre fri LBK 2010)
 • uten objekt
   
  jeg [ringte] til foreningen for bildende kunstnere, for jeg mente å huske at du tegner eller maler
   (Finn Carling: Tilbake fra intet. Reisen til Rimini 90 2006)
 • overført
   
  denne ukjente mannen, som jeg ikke kan tegne et tydelig portrett av
   (Lars Saabye Christensen: Bernhard Hvals forsnakkelser LBK 2010)
3.1 
planlegge og formgi (bygninger, møbler, bruksgjenstander e.l.)
EKSEMPEL
 • huset er tegnet av en berømt arkitekt
SITAT
3.2 
refleksivt
 
tegne seg
 fremtre i omriss, som skygge mot en bakgrunn
SITATER
 • skygger av mennesker og dyr tegnet sig på væggene
   (Carl Schøyen: Tre stammers møte 156 1919)
 • da Grallnes åpnet døren øverst i trappen, tegnet han seg brått i silhuett mot nattehimmelen
   (Elisabeth Botterli et al.: Madonna-gåten LBK 2005)
 • et par rynker tegnet seg i Nerengs panne
   (Eystein Hanssen: Triangel LBK 2012)
UTTRYKK
tegne seg av
 • [de mørke åsene] tegnet sig av mot den lysegule himmel
   (Hans E. Kinck: Huldren (1925) 148)
3.3 
i adjektivisk perfektum partisipp
 
tegnet
 som har de eller de linjer, trekk
SITAT
3.4 
overført
 skildre (i ord, særlig i litterært verk)
 | jf. male
SITATER
 • kaptein Mansana er tegnet efter naturen
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker IX 239)
 • grev Ugolino … tegnes [av Dante] i dei Gualandi’s borgtaarn, som var saa høit at ørnen pleiet mute deroppe
   (Hans E. Kinck: Italien og vi 48 1925)
 • jeg elsker personen Nora [i Et dukkehjem]. Hun er nydelig og fullkomment tegnet av Ibsen
   (Liv Ullmann: Forandringen 201 1976)
3.5 
uttrykke (synlig eller hørbart)
EKSEMPEL
 • skrekken stod tegnet i hennes ansikt
SITAT
 • idet [scene]tæppet går op, tegner [musikken] hendes urolige søvn
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker III 140)