Søk

tilkortkommenhet

tilkortkommenhet 
substantiv
ETYMOLOGI
avledet av tilkortkommende med suffikset -het
BETYDNING OG BRUK
det å komme til kort
; (følelse eller erkjennelse av) utilstrekkelighet
SITATER
 • vi lager en tilkortkommenhet for den enkelte elev som faktisk vokser for hvert klassetrinn
   (Romsdalsposten 1970/38/10/3)
 • alle små drypp av tilkortkommenhet vender tilbake
   (Bjørg Berg: Maren-Anna 14 1973)
 • i all sin tekniske fullkommenhet erkjente amerikanske kringkastingsfolk sin tilkortkommenhet
   (Vårt Land 1972/127/14/4)
 • jeg erkjente min tilkortkommenhet
   (Jan Jakob Tønseth: Hilmar Iversens ensomhet 84 1992)
 • han [finner] grunn til å minne seg selv på vitenskapens tilkortkommenhet
   (Helene Uri: De beste blant oss 412–413 2006)