Søk
tore 
verb
BØYNINGtør, torde / turte, tort / turt
UTTALE[to:`rə]Uttale-veiledning
VARIANTtørre
ETYMOLOGI
av norrønt þora; formen tørre dannet i analogi med presensformen; i denne betydningen påvirket av turve
BETYDNING OG BRUK
med tilknyttet infinitiv, uten eller (især i nyere litteratur) med infinitivsmerke
 våge
; ha mot til
SITATER
 • jeg var saa ræd, at jeg ikke torde sætte en fod i kjøkkenet
   (P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke- og Huldre-Eventyr 8 1879)
 • de tør ikke gøre det for erkebispen
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 179 1872)
 • han kan ej leve, tør ej dø
   (Henrik Ibsen: Brand 46 1885)
 • stortrold vil stege og småtrold vil klore, – ligeså hos os, hvis bare de turde
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 72)
 • de er fejge, allesammen, her i byen; intet menneske tør noget af hensyn til alle de andre mennesker
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 178 1882)
 • han turde ikke kny
   (Henrik Ibsen: Gengangere 64 1881)
 • og det tør De sige om Hjalmar Ekdal!
   (Henrik Ibsen: Vildanden 243 1884)
 • direktørerne i de forskjellige banker turde ikke se hinanden i øinene
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 249 1884)
 • han elsker hende, men tør ikke nærme sig hende
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter II 220)
 • jeg skulde for længe siden have sendt dig dette til underretning, men har ikke turdet før nu
   (Knut Hamsuns brev. Supplementsbind 35)
 • [hun hadde] neppe turdet kjendes ved sin store sjæleangst
   (Sigrid Undset: Husfrue (1923) 26)
 • de kommer ikke hit. Det tør de ikke
   (Tryggve Andersen: Fabler og hændelser 26 1915)
 • han turte næsten ikke puste
   (Ronald Fangen: Nogen unge mennesker 99 1929)
 • [du] som aldrig har turt og kunnet gi dig med kraft tilkjende
   (Olaf Bull: Oinos og Eros 32 1930)
 • det å tore forfekte en mening
   (Gabriel Scott: Sommeren 219 1941)
 • AG torde knapt trekke pusten, av frykt for at Bjørn skulle forstå hvordan virkeligheten nå hadde snørt seg sammen bak hans rygg
 • han måtte bare innse at han fryktet dem, og ikke torde å påtale en elev som stønnet over hans undervisning
   (Dag Solstad: Genanse og verdighet 34 1994)
 • Ringsaker var lammet av skrekk og turte knapt blunke
   (Eystein Hanssen: Triangel LBK 2012)
 • hvem kunne tørre å la en hel vinbutikk stå åpen og ubevoktet?
   (Arne Olav Brundtland: Fortsatt gift med Gro LBK 2003)
 • jeg likte foredraget ditt veldig godt. Bedre enn jeg tør å gi uttrykk for
   (Torgrim Eggen: Trynefaktoren 230 2003)
 • med underforstått hovedverb
   
  plutselig tør jeg ting
   (Jan Kjærstad: Jeg er brødrene Walker LBK 2008)
   | tør jeg å gjøre ting
1.1 
i høflig, formelt spørsmål (hvor den høflige formen også kan antyde forargelse eller trussel); uten infinitivsmerke
SITATER
 • med permission, ifald jeg torde, jeg vilde blot paaminde jer
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter I,2 116)
 • sitter De virkelig godt der, om jeg tør spørge?
   (Bjørnstjerne Bjørnson: En Hanske 80 1883)
 • hvad skal dette bety, om jeg tør spørre?
   (Helge Krog: Blåpapiret 81 1928)
 • så mange store og strålende blomster har jeg ennå aldri sett på en kvinnekjole. Og så vel anbrakt, om jeg tør være så fri
   (Bergljot Hobæk Haff: Den guddommelige tragedie 8 1989)
litterært, med avbleket betydning, på grensen til å fungere som modalt hjelpeverb; uten infinitivsmerke
2.1 
om tillatelse
 
SITATER
2.2 
driste seg til, ha (god) grunn til (å)
 | jf. våge
EKSEMPEL
 • tør jeg stole på det?
SITATER
 • det tør jeg sværge på
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 82 1872)
 • tør du bande på det?
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 77)
 • jeg tør nok sige, jeg har været en oprigtig far for Regine
   (Henrik Ibsen: Gengangere 95 1881)
 • den tokayer, De fik idag, tør jeg i al fald trygt indestå for
   (Henrik Ibsen: Vildanden 20 1884)
 • en resignasjon …, som han fullt ut forsto og respekterte, ja, han torde også si delte
   (Dag Solstad: Professor Andersens natt 74 1996)
 • han torde nok ikke love dem adgang til voksenavdelingen allerede når de ble 12 år
   (Dag Solstad: T. Singer 188 1999)
2.3 
behøve
; trenge
SITATER
litterært, som modalt hjelpeverb; uten infinitivsmerke; nå mest med formelt subjekt; om mulighet eller om hva som sømmer seg, passer
 | jf. kunne, burde
EKSEMPEL
 • det torde være flere enn jeg som er imot det
SITATER
 • «Prøv mig,» svarede smeden, «saa tør du faa vide [hva jeg ønsker]»
   (P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke- og Huldre-Eventyr 143 1879)
 • deres grave tør nok glemmes, men ei deres navn
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 145)
 • det tør vel snart være på tiden at hvile
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 209 1872)
 • under mestermands hænder tør ske, at hans sind sig til anger vender
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 59)
 • den tør være nyttig til mange ting, sa’e Esben, han tog op en skæreving
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 248)
 • hjælpen turde være nær
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 132 1879)
 • det turde kanske hænde, at vi slet ikke blir alene
   (Henrik Ibsen: Vildanden 28 1884)
 • han hadde en stilling og et familjenavn, det torde regnes som en liten motvægt
   (Knut Hamsun: Segelfoss By I 80 1915)
 • [det] tør være grunn til aa tro at stillingen vil arte sig noenlunde som for 3 aar siden
   (Fædrelandsvennen 1930/158/1/1)
 • om vi sier 150–200 millioner så tør gjetningen ikke være meget feilaktig
   (Fremtiden 1931/177/4/1)
 • hva med … partiets kultursyn? Det turde være av største interesse her
   (Jens Bjørneboe: Vi som elsket Amerika 166 1970)
 • nå er de her, inne i varmen fra landet som har gitt dem klær på kroppen og mat på bordet. Det tør være det viktigste
   (Pål Gerhard Olsen: Fredstid LBK 2000)