Søk
tre 
verb
BØYNINGtrådte, trådt
UTTALE[tre:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk treden; beslektet med norrønt troða; se trå, trø
BETYDNING OG BRUK
foreldet
 sette foten, føttene (på)
SITATER
 • o fryd! jeg knapt tør jorden træde
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter I 387)
 • [du] skulde ikke ville kjende den steen, du træder paa
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter VII 12)
 • træd varsomt i hældet!
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 51)
 • her er gulvet ligesom blot til at trædes på af lakerte støvler
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 70 1874)
 • hun skulde slippe at træde barfotet ned paa lergulvet
   (Sigrid Undset: Kransen (1923) 30)
 • paa hver sti, som kunde trædes … havde hun strævet for hjemmets ophold
   (Amalie Pettersen: Pettersens paa Persroas Pensjonat 65 1918)
UTTRYKK
tre noen på foten
overført
 fornærme
1.1 
; vandre
SITATER
 • vaaren træder i vinters spor
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter I,1 17)
 • [la] kirkestien træde hvo som vil
   (Henrik Ibsen: Digte 121 1875)
 • den vej, jeg har trådt, bær aldrig tilbage
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 100)
1.2 
gå, stå (på fot)
SITAT
 • han havde forstuvet ene foden sin, så han ikke kunde træ’ på den
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 45 1888)
UTTRYKK
tre sine barnesko
1.3 
trampe, tråkke (ned)
 | jf. nedtre
SITATER
UTTRYKK
tre under føtter (fot)
se fot
tre under hæl
være ond mot
; undertrykke
 • jf.
   
  elsk din næste, du kristen-sjæl, træd ham ikke med jernskod hæl
1.4 
presse, trykke (ned, under)
SITATER
1.5 
bevege seg, svinge seg i (dans)
; danse
SITATER
 • brudgommen traadte sin dands mandhaftigt
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker II 320)
 • [hvalrossene tok] til at træde sin rullende dans over dækket
   (Otto Sverdrup: Nyt Land I 230 1903)
 • ungdom på 70 treder springar
   (Aftenposten 1931/300/8/1–2)
1.5.1 
bevege seg, svinge seg på (gulv e.l.) i dans
SITAT
1.6 
presse foten mot (for å sette i bevegelse)
SITATER
UTTRYKK
tre belgen
se belg
litterært, med adverbialt tillegg
 gå, bevege seg (i en bestemt retning, især over en grense e.l.)
EKSEMPLER
 • tre over en dørstokk, en terskel
 • tre til side
 • tre over en grense
   | gjøre noe uakseptabelt
SITATER
 • hun trådte ud på gangen
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 115 1874)
 • Brand (viser mod huset): «Træd indenfor.»
   (Henrik Ibsen: Brand 101 1885)
 • træde faren mandigt under øjnene
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 18 1877)
   | utfordre faren
 • vær så artig. Træd De kun nærmere
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 3 1888)
 • [sykdomsforfall] havde traadt hindrende ivejen
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XV 235)
   | jf. vei
 • de 32 riksrådene trådte inn og stilte seg ved siden av dronningen
   (Karsten Alnæs: Historien om Europa 2 LBK 2004)
 • [han] hadde knapt trådt over dørstokken før far kom trekkende med avisutklippet
   (Heidi Marie Kriznik: Applaus LBK 2002)
 • mennene i flokken trer til side
   (Tom Lotherington: Den tredje tjeneren LBK 1985)
 • gifte kvinner som trådte utenfor samfunnets grenser og kastet sløret
   (Vibeke Løkkeberg: Purpur LBK 2002)
 • jeg forstod at jeg hadde trådt over en grense da jeg tillot meg å snakke til en voksen hebreer
   (Jan Christopher Næss: Jotapata LBK 2001)
2.1 
i faste uttrykk med større eller mindre grad av overført betydning
UTTRYKK
tre til
1 
foreldet
 gå, komme bort til
 • [de] traadte nær til for å sønderbryde døren
   (1 Mos 19,9 eldre oversettelse; 2011: de trengte seg voldsomt inn på mannen Lot og holdt på å slå inn døren)
2 
gå til aksjon
; ta affære
 • vi praktiske mænd må træde til
   (Henrik Ibsen: Samlede verker VIII 181)
 • jeg var for treg. Skulle ha trådt til med en gang
   (Brynjulf Raaen: Den som brenner får svi LBK 2001)
tre sammen
især administrasjon; om forsamling, komité e.l.
 møtes
 • Stortinget trer sammen 10. januar
 • Folkeforbundets raad traadte i eftermiddag kl. 5 sammen
   (Nationen 1933/241/2/3)
tre frem
1 
komme, stå frem (i en forsamlig, for å tale sin sak e.l.)
 • spaniolen træder bedækt frem for [kongen]
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter IV 47)
 • han vil træde åbenlyst frem og bekende sig som en frafalden
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 144 1886)
 • det [kunne] hænde at de traadte frem og nævnte sine navne
   (Sigrid Undset: Husfrue (1923) 488)
2 
bli synlig
; vise seg
; fremtre
 • fjellene trådte frem mot bakgrunnen
 • [det er] trådt et nyt virkelighedsbillede frem for dig
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 160 1888)
 • interiørene trer nu frem i helt ny skikkelse
   (Nationen 1934/69/3/2)
 • den skyggeaktige skikkelsen som langsomt trådte fram fra skogens mørke
   (Karl Ove Knausgård: En tid for alt LBK 2004)
 • først på avstand trer det menneskelige fram
   (Karl Ove Knausgård: En tid for alt LBK 2004)
 • jf.
   
  [se dagen] træde af tidens skjød
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter I,1 18)
tre opp
1 
foreldet
2 
foreldet
 stille opp
 • her traadte han op i kamp med den, som til da havde været den raadende
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker II 361)
 • jeg skulde ha’ trådt op imod dig
   (Henrik Ibsen: Vildanden 142 1884)
3 
sjelden
 oppføre seg
 • Sigurd traadte ædelt op
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Sigurd Slembe 94 1862)
tre inn (i)
gå inn (i stilling, rolle, fase e.l.)
 | jf. inntre
 • tre inn i ektestanden
 • sagen er trådt ind i et nyt stadium
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 76 1874)
 • her går Eyolf og skal netop træde ind i åndsbevidst liv
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 87 1895)
 • trede inn i hærens flyvevesen igjen
   (Aftenposten 1925/525/4/7)
   | jf. gjeninntre
 • hun var utdannet sykepleier, men trådte tidlig inn i rollen som prestefrue og trebarnsmor
   (Linn Ullmann: De urolige 123 2015)
 • en mannlig sekretær som ville tre inn [i stillingen] i hans sted
 • august i fjor, da hun trådte inn i politikken igjen
   (Bjørnar Pedersen og Egil Birkeland: Hillman Hunter LBK 2000)
tre istedenfor
settes inn som erstatning for
; erstatte
 • eksempler og enkeltskildringer måtte tre istedenfor en fullstendig dokumentert fremstilling
   (Henrik Groth 100 Sverre Steen 1973)
tre ut av
forlate, slutte i (stilling, rolle e.l.)
 • tre ut av en rolle
 • De er trådt ud af embedet
   (Henrik Ibsen: Samlede verker X 481)
 • tre ut av regjeringen
   (Hans Olav Lahlum: Noen av oss har snakket sammen LBK 2010)
tre tilbake
trekke seg tilbake (fra stilling, foretagende e.l.)
tre feil
nå sjelden
 • hun var … ræd for at træde feil i løssneen og stupe udfor hamrer og blindkløfter
   (Regine Normann: Bortsat 118 1906)
tre av
1 
militærvesen
; om underordnet; især på kommando
 forlate geledd, overordnets kontor e.l. (ved å gi militær hilsen, ta et skritt tilbake og deretter vende til siden)
 • tre av!
2 
især militærvesen, politivesen
 forlate kommando, post, arbeidsplass e.l.
 | jf. avtre
 • jeg træder af; du fører hæren i mit sted
   (Henrik Ibsen: Catilina 114 1875)
 • kapteinen trer av for å se til passasjerene sine
   (Pål Gerhard Olsen: Pinse LBK 2003)
 • jeg [ba] om å få tre av for i dag for å fortsette etterforskningen i morgen
   (Hans Olav Lahlum: Katalysatormordet LBK 2012)
tre inn i rekkene
 (grunnbetydning 'tre inn i rekke(ne) av oppstilte soldater')
ta plass, gå inn (som medlem, kollega e.l.)
 • [hun] håper på å tre inn i rekkene som UKAs fjerde kvinnelige sjef når valget er over i kveld
   (Adresseavisen 12.02.2014/3)
tre av på naturens vegne
tre i kraft
tre noen for nær
se trå
2.2 
overført, litterært
 komme, begynne (i stilling e.l.)
EKSEMPLER
 • tre i tjeneste hos
 • tre istedenfor noen (i embete, stilling)
SITAT
 • konger har trådt i mit sold
   (Arnulf Øverland: Brød og vin 118 1924)
2.2.1 
mest i forbindelse med i
 innlede, begynne (forbindelse, omgang e.l.)
EKSEMPEL
 • tre i forbindelse med
SITAT
 • hun er trådt i brevveksling med redaktøren af »Blinkfyret»
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 66 1886)