Søk

treffe

treffe 
verb
BØYNINGtraff, truffet, treffing
UTTALE[tre`f:ə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra tysk treffen, samme ord som drepe; jf. trefning; se også treffes
BETYDNING OG BRUK
om levende vesen som kaster eller svinger noe, beveger seg, eller om ting i bevegelse
 (få til å) bevege seg i retning mot noe og berøre dette
 | jf. ramme, råke
EKSEMPLER
 • snøballen traff ham i øyet
 • idrett
   
  treffe planken
   | i lengde- eller trestegshopp
 • idrett
   
  treffe satsen
 • skuddet gikk over målet og traff en tilskuer
SITATER
 • støn av et truffet dyr
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker VIII 46)
 • ramt han [hauken] glider! Jeg har truffet
   (Henrik Ibsen: Brand 270 1885)
 • en pil! Den havde nær truffet mig
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 491 1873)
 • pistolen er gåt af. Hun [Hedvig] har truffet sig selv
   (Henrik Ibsen: Vildanden 238 1884)
 • skuddet havde truffet ham dødeligt
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 224 1890)
UTTRYKK
treffe (midt i) blinken
treffe blink
treffe spikeren på hodet
overført
 | se hode
1.1 
sjelden
 få ram på
; få has på
SITATER
 • vee! vi traf dit [Bolivars] liv!
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter I 253)
 • bie du kuns; jeg treffer dig noch!
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter II,1 47)
1.2 
(under fart, bevegelse komme til å) støte, slå seg mot
SITAT
1.3 
overført, om ulykke, tilskikkelse e.l.
 tilstøte
 | jf. ramme
SITATER
overført, om vare, produkt, fremstilling e.l.
 nøyaktig falle sammen med
; svare til
EKSEMPEL
 • boken traff publikums smak
overført
 finne, gjette (og uttale) (det rammende, riktige ord, den rette sammenheng, forklaring e.l.)
SITATER
3.1 
i adjektivisk presens partisipp, især om utsagn, karakteristikk, kritikk e.l.)
 
treffende
 rammende
; slående
EKSEMPEL
 • Nordens Paris, som København så treffende er blitt kalt
SITATER
3.1.1 
sjelden, om person
; vittig
SITAT
 • [han] var en træffende og spydig mand
   (Knut Hamsun: Segelfoss By I 193 1915)
3.2 
om replikk, ytring, ord e.l.
 ramme (en person på et sårt, ømt, svakt punkt, slik at virkningen er tydelig eller merkbar)
EKSEMPEL
 • den traff!
3.2.1 
i adjektivisk perfektum partisipp
 
truffet
 rammet (av bemerkning, kritikk e.l.)
EKSEMPEL
 • føle seg truffet
SITATER
 • med foreldet perfektum partisipp
   
  føle sig truffen
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 234)
 • Fru Borkman: «Hvem er det, som har forvandlet dig, Erhart!» – Erhart (truffen): «Hvem –?»
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 182 1896)
(tilfeldig) møte
; støte på
 | jf. påtreffe
SITATER
UTTRYKK
treffe hjemme
1 
finne (noen)
 • skal jeg træffe Dem hjemme på denne tid af dagen
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 149 1877)
   | finne
2 
overført
 vekke (noens) interesse
 • dette vil bli en tøff og aktuell forestilling som vil treffe folk hjemme, tror regissøren
   (Fredriksstad Blad 25.03.2007)
treffe til
1 
overført
; med etterfølgende infinitiv eller at-setning
 komme til
; slumpe til
 • jeg traf til at se mod spejlet
   (Henrik Ibsen: Digte 105 1875)
2 
dialektalt, i absolutt bruk
 • [det var] engang en valders, fortalte han, som traf ganske underlig til her et aaret
   (Nicolai Ramm Østgaard: Fra Skov og Fjeld 105 1858)
4.1 
komme sammen med
; være sammen med
EKSEMPEL
 • de hadde truffet hverandre i et selskap
SITATER
UTTRYKK
treffe på
møte
; støte sammen med
treffe sammen med
komme sammen med
; møte
 | jf. sammen
4.2 
ofte i passiv
 (kunne) oppsøke (oppringe) til samtale, konferanse e.l.
; få i tale
EKSEMPLER
 • overlegen treffes mellom kl. 12 og 13
 • rektor treffes i telefonen etter kl. 10
 • direktørene er vanskelig å treffe
 • unnskyld, treffer jeg Petter på dette nummeret?
SITAT
 • [kongen] træffes paa trappen, der sidder han hele dagen
   (Nordahl Rolfsen: Svein Uræd 14 1890)
4.3 
som s-verb (med resiprok betydning)
 
treffes
 møtes
EKSEMPEL
 • da vi treftes i sommer
SITATER
 • vi træffes på sidste korsvejen, Peer
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 263)
 • overført
   
  Norges fortid, Norges fremtid i de tvendes [dvs. kongene Sigurd og Øysteins] håndtag træffes
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker III 177)
 • med foreldet preteritum
   
  vi traffes den natten
   (Hans E. Kinck: Driftekaren 7 1908)
 • med foreldet perfektum partisipp
   
  de hadde truffes
   (Hans E. Kinck: Ungt folk 194 1924)
oftest refleksivt, med formelt subjekt
 falle seg
; lage seg (på en bestemt måte)
; hende
SITATER
 • når jeg tænker mig om, jeg fatter det ej, – det traf sig så, det er hele tingen
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 149)
 • det træffer sig slik, at vi kan være alene en liten stund
   (Sigrid Undset: Kransen (1923) 198)
 • med til
   
  bagom kirken traf det slig til, at de stod alene
5.1 
sjelden
 | jf. høve
SITAT
 • Den grønklædte: «Jeg er Dovrekongens datter!» – Peer Gynt: «Er du det? Se, se; det træffer jo godt.»
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 67)
UTTRYKK
treffe inn
foreldet
 stemme overens, falle sammen (med plan, antagelse e.l.)
ofte refleksivt
 hende (av og til, en sjelden gang)
SITATER
 • det traf sig, at kakser hængte skræppen paa ryggen og traskede til naboen for at laane mel
   (Tryggve Andersen: Samlede fortællinger I 194)
 • det [kan] vel træffe, at nogen af kammeraterne i Fredriksværn skriver?
   (Jonas Lie: Gaa paa! 228 1882)
 • dialektalt
   
  træfte
   (Vilhelm Krag: Baldevin 107 1925)
UTTRYKK
treffe inn
1 
foreldet
 komme (plutselig, uventet)
 | jf. inntreffe
2 
foreldet
 gå i oppfyllelse
; slå til
 • er det dog ikke mærkelig hvordan min drøm træffer ind
   (Camilla Collett: Amtmandens Døttre II 174 1855)
treffe til
foreldet
 komme (plutselig, uventet)
 • en af de pludselig overgaaende orkanagtige regnbyger, der kan træffe til paa disse bredder
   (Jonas Lie: Gaa paa! 230 1882)
mest litterært, brukt i faste uttrykk med substantiv som uttrykker en verbalhandling
 gjøre
; ta
UTTRYKK
treffe en (nærmere) avtale
inngå en avtale
; gjøre en avtale
; avtale (noe)
 | jf. avtale
treffe vedtak
gjøre et vedtak
; vedta
 • Tidens Tegn 1937/178/1/7
treffe et/sitt valg
velge
treffe en ordning
avtale en ordning
 | se ordning
treffe et forlik
inngå et forlik
treffe disposisjoner
disponere (over noe)
treffe sine forholdsregler
ta sine forholdsregler
treffe sin bestemmelse
bestemme seg (for noe)
treffe foranstaltninger
ta (sine) foranstaltninger
; forberede tiltak
treffe forberedelser
gjøre forberedelser
; forberede seg
treffe forføyninger
gjøre tiltak
; ta bestemte forholdsregler