Søk

undersøkelse

undersøkelse 
substantiv
UTTALE[u`n:ər-]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
verbalsubstantiv til undersøke, avledet med suffikset -else
BETYDNING OG BRUK
det å granske, etterforske (for å finne noe, klarlegge noe e.l.)
EKSEMPLER
 • foreta, gjøre undersøkelser
 • legens undersøkelse av pasienten
SITATER
 • undersøgelser skede strax. De forfulgte sporene i sneen, og fandt at tyvene havde taget samme vej som Arne
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker I 115)
 • [vi har] latt anstille litt undersøkelse
   (Sigrid Undset: Samlede romaner og fortællinger fra nutiden V,2 36)
grundig, nøyaktig, kritisk (vitenskapelig, faglig) kontroll, granskning
SITATER
 • theologiske undersøgelser
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter VIII 320)
 • De har visst foretaget en videnskabelig undersøgelse idag
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 149 1879)
 • ivrig undersøgelse af papirerne
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 220 1890)
 • sosiologiske undersøkelser
   (Samtiden 1950/34)
2.1 
trykt studie, avhandling om et emne eller problem har vært vitenskapelig utforsket