Søk
vann 
substantiv
BØYNINGet; vannet, vann
UTTALE[van:]Uttale-veiledning
VARIANTisær i denne betydningen, mest dialektalt vatn
ETYMOLOGI
dansk form vand, av gammeldansk watn, wadn, wand, tilsvarer norrønt vatn, jf. formen vatn og sammensetningsleddet vass-
BETYDNING OG BRUK
stoff, især væske som er en kjemisk forbindelse mellom hydrogen og oksygen (H2O), som i ren, flytende tilstand er klar, gjennomsiktig og uten lukt, og som er avgjørende for alt liv
 | jf. ferskvann, brakkvann, saltvann; jf. også tungtvann
EKSEMPLER
 • 1 liter vann
 • is er vann i fast form
SITATER
 • hvem lukket vannet inne i kappen sin?
   (Ordsp 30,4)
 • vi må alle dø. Vi er lik vann som helles ut på jorden og ikke kan øses opp igjen
   (2 Sam 14,14)
 • kan vel et fikentre bære oliven eller en vinstokk bære fiken? Like lite kan en salt kilde gi friskt vann
   (Jak 3,12)
 • det sikre skryt, – hun saa igjennem det som vand
   (Jonas Lie: Niobe 201 1893)
 • Aasmund heldte atter vatn paa ovnen
   (Olaf Benneche: Rygnestadgutten 71 1911)
 • [jeg] helte litt vatten i skoen hennes
   (Sigurd Hoel: Veien til verdens ende 40 1933)
 • [Thales mente at] vannet er urstoffet til alt som eksisterer
   (Eiliv Skard: Filosofien i oldtiden 25 1951)
 • blodet spiste seg oppover skjorta til Karl, som fukten på en avis i en bøtte vann
   (Jo Nesbø: Karusellmusikk 109 2001)
 • ingenting gror uten vann
   (Runo Isaksen: Stylitten 171 2004)
UTTRYKK
hardt vann
vann som har høyt innhold av oppløste mineralsalter (og som derfor er vanskelig å få såpe til å skumme i)
bløtt vann
vann som har lavt innhold av oppløste mineralsalter (og som derfor er lett å få såpe til å skumme i)
skrive i vann
 (jf. fransk écrire sur l’eau, engelsk write in water, tysk ins Wasser schreiben, etter latin in aqua scribere, gresk en hydati grafein)
litterært
 skrive, gjøre noe slik at det med én gang blir glemt
som en bøtte kaldt vann
som en kalddusj, ubehagelig overraskelse
 • det kom som en bøtte koldt vand over mig, at han pludselig vilde bort
   (Olaf Bull: Mit Navn er Knoph 54 1919)
 • den nord-vietnamesiske talsmannens ord … virket som en bøtte kaldt vann på alle de siste dagenes fredsspekulasjoner
   (Arbeiderbladet 19.10.1972/2)
slå/helle kaldt vann over/på noen
(forsøke å) dempe noens begeistring
 • Sem heller kaldt vann over hodet på meg. – Oddsene var dårlige, det var to favoritter som vant [travløpet]. Men du kan nok få igjen innsatsen
   (Øyvind Holen: Groruddalen LBK 2005)
slå/helle/tømme kaldt vann i blodet (på noen)
se blod
blod er tykkere enn vann
se blod
gå over bekken etter vann
se bekk
gå gjennom ild og vann
se ild
som ild og vann
se ild
1.1 
vann fremkommet ved spill, regn, smelting
EKSEMPLER
 • det er vann på gulvet
 • det regnet så vannet silte av trærne
SITATER
 • skyene dryppet av vann
   (Dom 5,4; 2011: vanndråper falt fra skyene)
 • det er akkurat som han smiler da han stryker vatnet av armene
   (Jens Hagerup: Juvi 135 1928)
 • ute regner det så det høljer, vannet fosser gjennem vassrenna
   (Oskar Braaten: Fugleburet 150 1937)
 • vannet rant av ham, av håret og klærne
   (Toril Brekke: Sara 24 2001)
1.2 
vann som holdes ute fra noe eller siver, lekker inn (eller ut)
EKSEMPEL
 • båten tar inn vann
   | jf. ta
SITATER
UTTRYKK
holde vann
1 
holde vannet ute eller inne
; være vanntett
 • støvlene må holde vann
 • bassengtanken holder ikke lenger vann
2 
overført, om påstand, forklaring e.l.
 tåle en nærmere undersøkelse
; være rimelig
; være logisk
 • argumentet holdt ikke vann
 • foreløpig kunne han ikke komme opp med noen alternativ historie som holdt vann
   (Anne Holt: Blind gudinne 217 1993)
ansamling av vann i innsjø, tjern, hav, fjord e.l.
 | til dels til forskjell fra land
; jf. også farvann
EKSEMPLER
 • falle i vannet
 • stå i vann til halsen
 • det er 17 grader i vannet
SITATER
 • Gud sa: «Vannet under himmelen skal samle seg på ett sted! Det tørre landet skal komme til syne.»
   (1 Mos 1,9)
 • [flyvefisken] vil op over vandets flade
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker II 145)
 • solen fra østens tinde glider, som Freya paa vandets speil
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter I 5)
 • ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, vejrbidt over vandet
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte I 45)
 • jeg lå så længe i det iskolde vandet
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 41 1888)
 • var vandet bra friskt idag?
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 24 1888)
 • lands og vands fordeling paa jordens overflade har vekslet betydeligt under alle geologiske perioder
   (Naturen 1907/210)
 • vinterisen fra ifjor lå og skvalpet i vatnet
   (Mikkjel Fønhus: Reinsbukken på Jotunfjell 36 1926)
 • han skjøv årene ned i vannet
   (Toril Brekke: Sara 35 2001)
UTTRYKK
gå i vannet
1 
gå, springe ut i innsjø, hav e.l. (og svømme, bade)
 • straks [klappmyssen] kommer til verden, er den færdig til at gaa i vandet
   (Fridtjof Nansen: Paa Ski over Grønland 174 1890)
 • hun går i vannet året rundt
   (Pål Gerhard Olsen: Manndomsprøven LBK 1997)
2 
dumme seg ut i en sak
; begå en fadese
; si noe dumt (om noe)
til vanns
 (med gammel genitiv)
på sjøen (særlig på havet)
 | jf. til lands
 • motorisert ferdsel til lands og til vanns
 • reiserne til «Trollebotten» foregik tilvands
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XV 149)
 • jeg mit uhyre fædrelands kultur så spredt til lands og vands
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 136)
   | overalt
 • også byens idrettshistorie startet til vanns
   (Bergen byleksikon (2009) 250)
sette på vannet
flytte (fartøy) fra land (bedding, slipp, strandbredd) eller fra skip til sjøen
; sjøsette
 • birkebejnerne i Tunsberg har sat sine skibe på vandet
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 137 1872)
 • [de] måtte sette båt på vannet og la tyskerne komme ombord
   (Christian Sparre: Den hollandske koff 23 1930)
vann mellom båtene
overført
 avstand mellom størrelser, især mellom deltagere i idrettskonkurranse
 • det ble mye vann mellom båtene i dette [trav]løpet
   (Aftenposten 29.10.1962/20)
 • det er mindre vann mellom båtene i et [ski-]VM
   (NTBtekst 11.11.2010)
 • vi har prøvd å … satse på litt mer vann mellom båtene så folk rekker en kaffe eller en pils mellom [teaterforestillingene]
   (Lofot-Tidende 22.03.2013/8)
 • det var noe vann mellom båtene på Nytorget på ettermiddagen, ellers var de aller fleste scenene veldig godt besøkt
   (Stavanger Aftenblad 03.06.2013/21)
 • det begynner å bli vann mellom båtene, og vi har et bra forsprang på bunnlagene [i fotballserien]
   (Sunnmørsposten 18.05.2017/22)
det er rent mye vann i havet siden ___
 (trolig etter dansk der er løbet meget vand i havet siden ___; beslektede gamle talemåter finnes i tysk og fransk)
det har gått lang tid (og mye har hendt) siden …
 • du trenger ikke fundere på hvordan hun skal få kortene. Det skal renne mye vann i havet før den 15. juni
   (Jostein Gaarder: Sofies verden 152 1991)
 • det hadde jo rent mye vann ut i havet siden jeg fortalte om dette
   (Kjell Ola Dahl: En liten gyllen ring 137 2000)
skvette vann på gåsa
se gås
stille vann har dypest grunn
trå vannet
se trå
2.1 
med henblikk på mengde (f.eks. ved oversvømmelse), nivå, dybde, avstand fra overflate til bunn
 | jf. høyvann, lavvann
EKSEMPLER
 • på dypt vann
 • på grunt vann
 • stigende, fallende vann
   | flo, fjære
 • flommen øker, og vannet stiger fra time til time
 • åkrene står under vann
SITATER
 • vannet steg og løftet arken
   (1 Mos 7,17)
 • Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet begynte å synke
   (1 Mos 8,1)
 • under to fod vand er der bund
   (Henrik Ibsen: Digte 90 1875)
 • gjælden omkring ham hadde steget og steget – som vandet i syndeflodens dage
   (Herman Colditz: Kjærka 46 1888)
 • sjøen stod meget høiere [før landhevningen]; det aller meste av byen lå under vann
   (Edvard Bull: Oslos historie 5 1931)
 • en stor demning skulle bygges, og hele dalen settes under vann
   (Mari Osmundsen: Sju sannferdige fortellinger 36 1995)
 • det var lite vann i elven nå
   (Vera Henriksen: Ildens sang 526 2002)
UTTRYKK
på dypt vann
overført
 i en usikker, risikofylt, vanskelig situasjon
 • hun forbereder seg alltid i detalj … Men moren kaster seg ut på dypt vann
   (Pål Gerhard Olsen: Pinse LBK 2003)
 • for å bli smart må man ha vært ute på dypt vann, greid seg sjøl
   (Torgrim Eggen: Jern LBK 2010)
2.2 
poetisk, i flertall, oppfattet som masse(r) som danner større område
SITATER
 • jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet
   (1 Mos 1,2)
 • Gud sa: «Det bli en hvelving midt i vannet! Den skal skille vann fra vann.»
   (1 Mos 1,6)
 • da hørte han suk fra de dybe vande
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker II 140)
 • liig vor klode, da den vandene forlode
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter I 304)
 • som ånden over vandene aned jeg en mening dulgt
   (Henrik Ibsen: Digte 155 1875)
 • derude på de blå vande
 • [rottene] følger os ud på dybets vande
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 34 1895)
2.2.1 
især bibelspråk, også i entall, brukt som bilde på fare, trengsel
SITATER
 • de [Herrens redsler] er omkring meg som vann hele dagen
   (Sal 88,18)
 • går du gjennom vann, er jeg [Herren] med deg, gjennom elver, skal de ikke flomme over deg
   (Jes 43,2)
 • redd meg fra å synke i gjørmen, redd meg fra dem som hater meg, fra det dype vannet!
   (Sal 69,15)
 • ikke lide på de troløse vande
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 34 1873)
2.3 
i underjordisk åre, i strøm eller bølgebevegelse (i hav, innsjø, elv, bekk e.l.)
 | jf. kjølvann
SITATER
 • da slavene til Isakholdt på å grave i dalen, fant de en kilde med rennende vann
   (1 Mos 26,19)
 • la [de urettferdige] bli borte slik vann renner vekk!
   (Sal 58,8)
 • du [Ruben] bruser over som vannet
   (1 Mos 49,4)
 • overstænkes af bistert brusende vand tilfjelds
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker III 247)
 • vandet duret og dundret nedenfor stien
 • stien, som slynger sig langs det syngende vand
   (Peter Egge: Lænken 40 1908)
 • «Jeg har gravet en grøft», sa han, «vatnet gaar utenom …»
   (Kristian Elster d.y.: Av Skyggernes Slegt 92 1919)
UTTRYKK
fiske i rørt vann
2.4 
litterært, i flertall
 (strømmende) vannmasser (ofte fremkommet ved oversvømmelse eller flom)
SITATER
2.5 
overflate av vann
; vannflate
EKSEMPEL
 • dukke, svømme under vann
SITATER
 • jeg vil og juble, naar Stella er glad, liig svanen paa vandet
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter I 27)
 • han er falsk, som skum på vand
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 228 1874)
 • Kjell forteller om fuglene, både de som flyter på vatn og de som har reir rundt omkring
   (Gisken Wildenvey: Andrine og Kjell 196 1934)
 • man kunne holde pusten under vann mye lenger enn man trodde
   (Tove Nilsen: Etter Kairo LBK 2000)
 • isfjellene kan være hundre meter høye. Men de delene som er under vannet er ni ganger så store
   (Lars Saabye Christensen: Halvbroren 244 2001)
 • han sto … og stirret på alle båtene som speilte seg i det blikkstille vannet
   (Tom Kristensen: Dragen LBK 2008)
UTTRYKK
holde hodet over vannet
holde det gående
; klare seg (med vanskelighet)
 | jf. oven vanne
 • Magnus måtte spille svært presist for å holde hodet over vannet
   (Arne Danielsen: Mesteren LBK 2010)
   | om sjakkspill
2.6 
tellelig
 ansamling av ferskvann omgitt av land
; innsjø
; mindre sjø
 | jf. tjern, fjellvann
EKSEMPEL
 • det er mange vann i Oslomarka
SITATER
 • himmelblaae vande
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter I 5)
 • [et] av disse dybe, stille vande, der ligger som et øie blankt af graad, imellem Norges fjelde
   (Andreas Munch: Samlede Skrifter I 115)
 • et mørkt, stillestående vand
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 478 1873)
 • et vand længer inde paa fjeldet
   (Sigrid Undset: Kransen (1923) 24)
 • henimot kveld kom han gjennem en vakker furuskog ned mot vatnet
   (Carl Schøyen: Tre stammers møte 170 1919)
 • ingen fisket i vatnet, og ingen jaget i skogen
   (Jens Hagerup: Juvi 49 1928)
 • en slak skråning mellem fjell og vatn
   (Mikkjel Fønhus: Reinsbukken på Jotunfjell 7 1926)
 • vatn efter vatn, de blinker dernede så tett efter hverandre at vi hele tiden vet at flyvebåten når som helst kan ta vannet
   (Tidens Tegn 1937/167/9/1)
 • det finnes selvsagt en rekke … islagte vann hvor et fly kan gå ned
   (Nordahl Grieg: Veien frem 131 1947)
 • temminck-snipa hekker i vierkrattene ved vatna
   (Guttorm Hansen: Fjellets lasso rundt mitt hjerte 74 1979)
 • etter en halv times kjøring kom vi til en liten hytte ved et vann
   (Jo Nesbø: Karusellmusikk 116 2001)
 • [han merket] ingen sug gjennom morgendis og fra dype vann, fra nøkk eller annet av ufolk
   (Toril Brekke: Bergskatt 41 2004)
 • Oslomarkas fiskeadministrasjon … forvalter fiskerettigheter over vannene sør for Gjerdingen
   (Tallak Moland: Historien om Nordmarka 174 2006)
vann brukt til forskjellige formål
3.1 
ferskvann i brønn, vannpost, vannledning e.l.
 | jf. springvann
EKSEMPLER
 • hente vann i brønnen
 • tappe vann fra springen
 • stenge av vannet
SITATER
 • drikk av din egen brønn, den som flyter fra din egen kilde!
   (Ordsp 5,15)
 • [hun måtte] faa lov til at gaa til Jættistibrønden efter vatn
   (Johan Falkberget: Fimbulvinter 92 1919)
 • da han kom hjem, var det fortsatt ikke noe vann i krana
   (Levi Henriksen: Snø vil falle over snø som har falt 62 2004)
UTTRYKK
krukken går så lenge til vanns at den kommer hankeløs hjem
3.1.1 
vannledning med tilførsel fra (offentlig) vannreservoar
EKSEMPLER
 • legge inn vann og strøm
 • innlagt vann
SITAT
 • strøket var uten vann, avløp og gatebelysning
   (Oslo byleksikon (2010) 406)
3.2 
vann brukt til vask, bad, rengjøring e.l.
SITATER
 • du [Simeon] ga meg ikke vann til føttene mine
   (Luk 7,44)
 • her er Elisa …, han som pleide å helle vann over Elias hender
   (2 Kong 3,11)
 • [villanden] har et traug med vand til at plaske i
   (Henrik Ibsen: Vildanden 82 1884)
 • «Kaldt vatn herder,» sa han
   (Peter Egge: Inde i Fjordene 60 1920)
 • jeg slår kaldt vann i ansiktet
   (Tove Nilsen: Skyskrapersommer LBK 1996)
 • jeg skrur på vannet og holder dusjen mellom beina
   (Trude Marstein: Plutselig høre noen åpne en dør 206 2000)
 • han tok på den andre [underbuksen] som han hadde vridd opp i varmt vann
   (Carl Emil Vogt: Fridtjof Nansen LBK 2011)
UTTRYKK
ikke bære vann mot
 (grunnbetydning 'ikke være verdig til å rekke gjesten vann til vask før et måltid'; jf. tysk einem nicht das Wasser reichen)
slett ikke kunne måle seg med
 • jeg forsikrer dig, denne burgunderen her til 7 kroner kan ikke bære vand mod den chianti, som var min daglige vin i Florents
   (Sfinx: Vi og Voreses 53 1899)
 • et slottsball … kunde … ikke bære vann mot det årlige hoffball på Friitsøhus
   (Sfinx: Kjent folk gjennem årene 23 1936)
ta seg vann over hodet
 (etter eldre ordtak, jf. eldre dansk hvo som lader vand over hovedet, ham løber det snart i ærmet)
påta seg noe som overstiger ens evner eller midler
 • den ganske stad tar sig vand over hodet
   (Jonas Lie: Faste Forland 84 1899)
 • West-Consult hadde tatt seg vann over hodet, konkurransen hadde blitt for sterk
   (Tore Renberg: Mannen som elsket Yngve LBK 2003)
gå for lut og kaldt vann
se lut
3.2.1 
porsjon, kvantitet av vann til vask
EKSEMPEL
 • skjorten måtte vaskes i to vann
3.2.2 
særlig bibelspråk, religion
 vann som rensende, innviende, livgivende (særlig i dåp)
 | jf. dåpsvann
SITATER
 • den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike
   (Joh 3,5)
 • kan noen … nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?
   (Apg 10,47)
 • den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann som gave
   (Åp 22,17)
 • den som tror på meg [Kristus], fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann
   (Joh 7,38)
UTTRYKK
livets vann
 (etter latin aqua vitae)
spøkefullt
 brennevin
3.3 
ferskvann som drikke for mennesker, dyr eller til å vanne planter med
EKSEMPLER
 • et glass kaldt vann
 • gi hesten, blomstene vann
 • han drikker sprit som om det var vann
SITATER
 • [Herren] vil … velsigne brødet ditt og vannet ditt
   (2 Mos 23,25)
 • når du [Moses] slår på klippen, skal det komme vann ut av den, så folket får drikke
   (2 Mos 17,6)
 • et tørt og vansmektende land, hvor det ikke er vann
   (Sal 63,2; 2011: et vannløst, tørt og utarmet land)
 • Herren skal gi dere [dvs. folket i Sion] nødens brød og trengselens vann
   (Jes 30,20)
 • i flertall
   
  jeg [Sanherib] grov og drakk av fremmede vann
   (2 Kong 19,24)
 • friske blomster sæt i vand!
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter II 312)
 • uden levnetsmidler, uden vand
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 462 1873)
 • en drik vand, herre!
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 508 1873)
 • jeg har sovet på den bare jord og levet af brød og vand
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 96 1874)
 • får jeg lov til at ta’ et glas vand?
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 15 1892)
 • [hun bad] efter klart vatn, hun klagede sig saa tørst
   (Hans E. Kinck: Guldalder 46 1920)
 • på setet ved siden av meg hadde jeg lagt to klementiner, en bok og en flaske vann
   (Gunnar Kopperud: Internasjonalen 31 2006)
UTTRYKK
vann og brød
om eldre forhold (avskaffet i Norge 1958)
 (fengselsstraff på) fengselskost hvor én dag med slik kost svarer til tre dager med vanlig (bedre) kost
 • [sluskene] sad paa vand og brød
   (Vilhelm Krag: Baldevin 97 1925)
 • han fik sit vand og brød i dage ti
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 69 1873)
 • han fikk utsone straffen med vann og brød, så han kom ut alt om fjorten dager
   (Lars Hansen: I sne og nordlys 78 1936)
 • den åpenbart alkoholtørste tyven … er i Bergen tingrett dømt til vann og brød i seks måneder
   (nettavisen.no 11.06.2013)
gjøre vann til vin
se vin
solen trekker vann
se sol
3.3.1 
vann til fremstilling av drikk, til matlagning e.l.
 | jf. tevann
SITATER
 • vandet står og koger
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 10 1882)
 • en liden mugge med dampende vand
   (Henrik Ibsen: Vildanden 50 1884)
 • i seltran stekte vi oss en julekake av mel og vann
   (Helmer Hanssen: Gjennem isbaksen 129 1941)
 • jeg liker å se grønne teblader folde seg ut i varmt vann
   (Stig Aasvik: Indre anliggender LBK 2012)
3.4 
mest muntlig
 drikk som mangler smak, som er sterkt utvannet
EKSEMPEL
 • kaffen er bare vann(et)
UTTRYKK
bli til/som vann
bibelspråk
 bli sterkt svekket
 • da smeltet folkets hjerte bort og ble som vann
   (Jos 7,5)
 • alle knær blir som vann
   (Esek 7,17)
3.4.1 
muntlig, nå sjelden
 fremstilling e.l. som er uten innhold
EKSEMPEL
 • talen, artikkelen var bare vann
3.5 
vann til maskin, verk e.l.
SITATER
 • han slap vandet paa [kvern]kallen
   (P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke- og Huldre-Eventyr 169 1879)
 • jeg måtte jo fylle vann på radiatoren hele tiden
   (Per Qvale: Trabant 206 2013)
UTTRYKK
få vann på møllen/mølla
3.6 
mest som sisteledd i sammensetninger
 vann som inneholder mineralsk stoff, smakstilsetning eller stoff til et bestemt formål, f.eks. i skjønnhetspleie, medisin, industri
SITAT
 • ikke klø de stikkene Deres. Vent skal jeg hente noe vann jeg har, som har vært så utmerket mot det
   (Gunnar Larsen: Bull 61 1938)
væske som ligner på eller inneholder vann
SITATER
 • jeg presser vann ut av teposen
   (Trude Marstein: Så mye hadde jeg 363 2018)
 • suppe … med biter av poteter og kålrabi som svømmer i det grålige vannet
   (Simon Stranger: Leksikon om lys og mørke 128 2018)
4.1 
SITATER
 • [hun] fik en underlig svimmelhet, der kom vand i munden – hun var ved at besvime
   (Minda Ramm: Valgaar 103 1909)
 • jeg har en del smånupper i panna … Jeg prøver å klemme en, men det kommer bare noe vann ut. Det er ikke kviser
   (Elin Rise: Luremus LBK 2011)
UTTRYKK
vann i hodet
2 
dumhet eller åndelig sløvhet
vann i kneet
ansamling av væske i kneets leddhule
vann i lungene
 • vann i lungene førte til hjertestans
   (VG 20.09.2013/43)
løpe i vann
om tenner, munn
 bli våt av spytt ved at appetitten vekkes
 • overført
   
  herr overretssagførerens tænder løber kanske i vand efter en injurieproces?
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 19 1874)
   | han har stor lyst på
 • opvarmet plasmonkjæks med litt smør faar munden rent til at løpe i vand
   (Tryggve Gran: Hvor sydlyset flammer 53 1915)
 • bare navnet [på restauranten] fikk tennene hans til å løpe i vann
   (Ola Bauer: Magenta 35 1997)
4.1.1 
 | jf. vannavgang
EKSEMPEL
 • vannet er gått
4.1.2 
urin
SITATER
 • ete sitt eget skarn og drikke sitt eget vann
   (2 Kong 18,27; 2011: drikke sitt eget piss)
 • en ku kastet vandet
   (Peter Egge: Hansine Solstad 13 1925)
 • han stod der og kastet vannet for natten
   (Sigurd Hoel: Prinsessen på glassberget 82 1939)
 • han slapp vannet ved den minste ophisselse
   (Johan Borgen: Barnesinn 16 1937)
UTTRYKK
late vannet
se late
skremme vannet av
4.1.3 
klar væske som flyter ut gjennom tårekanalen
; tåre(r)
SITATER
 • øjnene vare fulde af vand
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker IX 33)
 • [profeten] stinker som skrevet står, af løgne, så en ærlig mand kan få vand i øjne
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 224)
 • [Pål Flata var] snar til å rase, og snar til å få øinene i vatn
   (Johan Bojer: Folk ved sjøen 13 1929)
4.2 
i plante, frukt, bær
 saft
EKSEMPEL
 • klem vannet ut av auberginene
fagspråk
 klar, gjennomsiktig glans (i edelsten eller perle)
EKSEMPEL
 • perle, diamant av første, reneste vann, av annet vann, av tredje vann
   | perle, diamant av første, annen, tredje grad med hensyn til klarhet og renhet
UTTRYKK
av reneste vann
brukt for å uttrykke at noe(n) til fulle har en angitt egenskap
 som svarer helt til betegnelsen
; av ekteste slag
; reinspikka
 • [forfatteren] Oliver Turton, en [D.H.] Lawrence-profet av reneste vann
   (Samtiden 1937/668 Fredrik Wulfsberg)
 • en romantisk heltedyrker av reneste vann
   (André Bjerke: Reiser gjennom århundrene 67 1967)
 • en usannhet av reneste vann
   (Dagbladet 11.07.2005/27)