Søk

virkelighet

virkelighet 
substantiv
BØYNINGen; virkeligheten, virkeligheter
ETYMOLOGI
avledet av virkelig med suffikset -het; jf. tysk Wirklichkeit
BETYDNING OG BRUK
det å være virkelig, faktisk, sann
; sannhet
EKSEMPEL
 • en forklaring som ikke stemmer med virkeligheten
SITATER
verden, tilværelsen, livet slik det faktisk forholder seg
SITATER
 • [man ser ordet åpenbare seg herligere] end det fordum var i sin raa virkelighed
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter VI 267)
 • [man har] fundet spillet plat og altfor nær beslægtet med virkeligheden
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 267)
 • vi saa i historien om den gyldne krukke, hvordan eventyrvilkaarligheden suverænt driver gæk med den regelrette og lovbundne virkelighed
   (Nils Kjær: Bøger og Billeder 96 1898)
 • [man] kaldes tilbage til virkeligheden [fra søvnens og drømmenes verden]
   (Otto Sverdrup: Nyt Land I 122 1903)
 • han [var] kommet livets virkeligheder paa nært hold
   (Bernt Lie: Mot Overmagt 80 1907)
 • forfattere eller malere som forvrænger virkeligheten
   (Hans E. Kinck: Rormanden overbord 206 1920)
 • den empiriske verdens virkelighet
   (A.H. Winsnes: Det norske Selskab 342 1924)
 • flykte fra virkeligheten tilbake i historien
   (Francis Bull: Studier og streiftog i norsk litteratur 141 1931)
 • virkeligheten [krigen] banker på vår dør
   (Nationen 1939/225/3/1)
 • vi må kjenne virkeligheten på vår bare kropp for å fatte den
   (Cora Sandel: Figurer på mørk bunn 173 1949)
 • den historiske virkelighet
   (Kirke og kultur 1950/596)
 • maskering av virkeligheten
   (Samtiden 1951/186)
 • [en optimisme som] har ytterst få holdepunkter i virkelighetens verden
   (Vårt Land 1951/236/4/3)
 • tilværelsens fulle virkelighet
   (Samtiden 1952/303)
 • [mystikerne] bærer vitnesbyrd om denne altomfattende transcendente virkelighet hvor personligheten oppheves
   (Samtiden 1952/302)
 • Heddas mytifisering av seg selv som et unntaksmenneske har ingen basis i hennes virkelighet
   (Liv Bliksrud: Sigrid Undset 122 1997)
 • biedermeierborgeren var en eskapist. Han flyktet vekk fra en pinlig politisk virkelighet
   (Elsbeth Wessel: Wien 200 1999)
 • igjen hadde han dette fjerne, uttrykksløse blikket, som om han befant seg i en annen verden, langt fra min virkelighet
   (Jan Mehlum: Det annet kinn LBK 1999)
 • istedenfor å se virkeligheten i øynene [er jeg] fjern, vag, åndsfraværende eller distré om du vil, for å slippe å ta ansvar for mitt eget liv
   (Mattis Øybø: Alle ting skinner 116 2003)
 • han ble konfrontert med en virkelighet som sjokkerte ham
   (Thorvald Steen: Fra Reykholt til Bosporus LBK 2003)
 • den materielle virkelighet kjenner [englene] ikke
   (Karl Ove Knausgård: En tid for alt LBK 2004)
 • [Bjørneboe lærer] seg å flykte fra en virkelighet som til tider synes å ha blitt altfor påtrengende for ham [gjennom alkoholen]
   (Tore Rem: Sin egen herre 37 2009)
UTTRYKK
i virkeligheten
i bunn og grunn
; i realiteten
; egentlig
 • [vet De] hvad det i virkeligheden er, dette store, prægtige, lovpriste badeanlæg
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 32 1882)
 • han sov tilsyneladende ind saa roligt som sædvanligt; – i virkeligheden laa han dog og grublede paa udveie
   (Jonas Lie: Samlede Digterverker I 302)
 • skræmt lysvaaken saa hun igjen, hvordan hendes stilling var i virkeligheten
   (Sigrid Undset: Olav Audunssøn i Hestviken I 199 1925)
 • i virkeligheten har jeg ikke fnug av interesse for mit arbeide
 • i virkeligheten hadde jeg ingenting hos dig å gjøre
   (Sigurd Hoel: Mot muren 128 1930)
 • klarhet der det i virkeligheten var håpløs floke
   (Axel Jensen: Ikaros 196 1957)
 • hun så ut som en sekstenåring, mens hun i virkeligheten var 45
   (Karsten Alnæs: Historien om Europa 2 LBK 2004)
 • de later som de liker meg …, men i virkeligheten synes de at jeg er et fjols
   (Espen Hauglid: Ikke nå LBK 2000)
virkeliggjørelse, realisasjon (av en idé)
; noe som er blitt, kan bli overført fra ideal, drøm, fantasi til konkret, praktisk realisering eller eksistens
EKSEMPLER
 • fra planlegging til virkelighet
 • drømmen ble til virkelighet
SITATER
 • da fremkom virkelighed af første favntag, af Adams brune og af Evas mørkblaa blik, i det de drukned i hinanden
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter VI 18)
 • føre opfindelsen over i virkelighedens verden
   (Henrik Ibsen: Vildanden 163 1884)
 • alt det kan nu bli’ til virkelighed for Dem
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 190 1888)
 • efterhaanden begyndte der at komme virkeligheder ind i disse drømme
   (Jonas Lie: Samlede Digterverker I 270)
 • det hadde aldrig staat for ham som nogen virkelighet, at enden skulde bli, han fik en søn i gaarden sin
   (Sigrid Undset: Olav Audunssøn i Hestviken II 83 1925)
 • du digter, kan vi si. Og så blir det virkelighet for dig
   (Helge Krog: Blåpapiret 68 1928)
 • industribyen begynte å bli til virkelighet
   (Jens Bjørneboe: Drømmen og hjulet 48 1964)