Søk

NAOBs styre

Styret for NAOB har vært oppnevnt av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur. Styrets hovedansvar har vært finansiering, økonomisk drift og samfunnsmessig posisjonering av NAOB. Styret har i NAOBs ferdigstillingsfase hatt følgende medlemmer:

 • Torbjørn Nordgård (styreleder), utviklingsdirektør i LingIT AS, dr.art. i lingvistikk
 • John Ole Askedal, fhv. professor i germanistikk, dr.philos. ved Universitetet i Oslo
 • Bodil Aurstad, nordisk språkkoordinator, Nordisk Sprogkoordination, Dansk Sprognævn
 • Helge Dyvik, professor i allmenn språkvitenskap, Universitetet i Bergen
 • Øystein Eek, seniorredaktør, Kunnskapsforlaget
 • Tor Guttu, hovedredaktør
 • Per Egil Hegge, fhv. kulturredaktør i Aftenposten
 • Stig-Are Mogstad, direktør for salg og forretningsutvikling, Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • Carina Nilstun, leksikograf, Kunnskapsforlaget; prosjektmedarbeiderrepresentant
 • Ole Michael Selberg, fhv. førstelektor i polsk ved Universitetet i Oslo
 • Helene Uri, forfatter, professor II ved Norsk barnebokinstitutt, dr.art.

Styret avsluttet sin virksomhet i forbindelse med lanseringen av NAOB.