Søk

NAOBs styre

Styret for NAOB er oppnevnt av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur. Styrets hovedansvar er finansiering, økonomisk drift og samfunnsmessig posisjonering av NAOB. Styret har følgende medlemmer:

  • Torbjørn Nordgård (styreleder), utviklingsdirektør i LingIT AS, dr.art. i lingvistikk
  • Helge Dyvik, professor i allmenn språkvitenskap, Universitetet i Bergen
  • Helene Uri, forfatter, professor II ved Norsk barnebokinstitutt, dr.art.
  • Carina Nilstun, leksikograf, NAOB
  • Øystein Eek, seniorredaktør, Kunnskapsforlaget