Søk

Ordbokskomiteen

Ordbokskomiteen i Det Norske Akademi for Språk og Litteratur er overordnet redaksjonelt ansvarlig for NAOB, og har følgende medlemmer:

  • Tor Guttu, fhv. førsteamanuensis i nordisk ved Universitetet i Oslo
  • John Ole Askedal, professor emeritus i germanistikk ved Universitetet i Oslo
  • Ole Michael Selberg, fhv. førstelektor i polsk ved Universitetet i Oslo
  • Hanne Lauvstad, leksikograf, dr.art.
  • Carina Nilstun, leksikograf, MA
  • Øystein Eek, seniorredaktør, cand.philol.