Søk

Ordbokskomiteen

Akademiets Ordboks- og normeringskomité har overordnet redaksjonelt ansvar for NAOB. Komiteen har følgende medlemmer:

  • Tor Guttu, fhv. førsteamanuensis i nordisk ved Universitetet i Oslo
  • John Ole Askedal, professor emeritus i germanistikk ved Universitetet i Oslo
  • Ole Michael Selberg, fhv. førstelektor i polsk ved Universitetet i Oslo
  • Hanne Lauvstad, leksikograf, dr.art.
  • Carina Nilstun, leksikograf, MA
  • Øystein Eek, seniorredaktør, cand.philol.
  • Finn-Erik Vinje, professor emeritus i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo