Søk

Øvrig ledelse

Redaksjonen er organisert og administrert gjennom et samarbeid mellom Kunnskapsforlaget og Det Norske Akademi for Språk og Litteratur, ledet av:

  • Thomas Nygaard, forlagssjef for Kunnskapsforlaget
  • Nils Heyerdahl, preses for Det Norske Akademi for Språk og Litteratur