Fjern innhold i søkefeltet
Søk

felle

3 treff
felle
substantiv person som man arbeider eller foretar seg noe sammen med, som man har noe til felles med, kollega, venn, kamerat
felle
substantiv fangstredskap, oftest med fallinnretning, til å drepe eller fange (ville) dyr i, innretning som fanger (opp) noe, knep
felle
verb dømme, domfelle, være avgjørende skyldbevis ved lovbrudd, la falle, miste, miste (hår, hud e.l.) til visse årstider eller på visse utviklingstrinn