Fjern innhold i søkefeltet
Søk

fly

9 treff
fly
substantiv liten flis, grann
fly
substantiv motordrevet luftfartøy med vinger, tyngre enn luft og holdt svevende ved aerodynamiske krefter, seilfly, glidefly
fly
adverb svært, flyende
fly
substantiv vid fjellslette dekket av reinlav, småkjerr e.l, sumpig fjellmark, fjellslette med små myrer
fly
verb kaste ut lokkemat (for fisk), forsøke å samle (fisk) ved utlagt lokkemat
fly
substantiv lite insekt, særlig flue eller mygg, lokkemat, agn for fisk, flue
fly
verb flykte, forsvinne, flykte (bort) fra, holde seg borte fra, unngå, sky
fly
verb bevege seg gjennom luften ved hjelp av vinger e.l, bevege seg gjennom luften i et fly (eller annet luftfartøy), reise med fly
fli
verb stelle (ved å vaske og ordne), stelle seg (ved å vaske, gre seg o.l.), gi, rekke, levere
arkaiserende ven skal man sin ven være, gave mod gave fly (G.A. Gjessing (oversetter): Den ældre