Fjern innhold i søkefeltet
Søk

gjelder på veien

54 treff i artikler som inneholder gjelder på veien
østlandsk
adjektiv som gjelder, er typisk for Østlandet og østlendingene
distriktspolitikk
substantiv politikk som gjelder distriktene, politikk som tar sikte på å styrke distriktene økonomisk, sosialt og kulturelt
strekningsvis
adverb , adjektiv på noen, enkelte strekninger, partier, som gjelder (beregning av gjennomsnittshastighet over en) veistrekning
markedssentiment
substantiv de finansielle markedenes (følelsesbaserte) oppfatning av den økonomiske tilstanden (især når det gjelder utviklingen
føreforhold
substantiv forhold som gjelder føre på veiene, i løype e.l
snegleklype
substantiv snegletang
vei
substantiv bevegelse (i form av gang, vandring, fart, kjøring, reise, tur) i en viss retning, etter en viss linje eller rute, over en
idealistisk
adjektiv som gjelder (filosofisk eller kunstnerisk) idealisme, som er drevet eller preget av uegennytte, idealisme
livslov
substantiv lov som gjelder for organisk liv eller i menneskelig, åndelig liv, lov, rettesnor som bestemmer hvordan livet skal
medisinsk
adjektiv som gjelder legevitenskapen, indremedisinsk, som brukes i legekunsten, som brukes som legemiddel
operasjonell
adjektiv som gjelder det å operere(s), driftsmessig, funksjonsdyktig
nedpå
preposisjon , adverb nede på, ned på, avslappet, rolig, jordnær
handlingsmønster
substantiv måte som enkelthandlinger føyer seg sammen på, mønster for handling i skjønnlitterært verk
utenbygds
adverb , adjektiv utenfor en viss bygd, en viss bygds område, som hører til, bor på, stammer fra, gjelder (sted, område) utenfor en bestemt
smal
adjektiv snau, knapp, liten, enkel, ubetydelig, som har liten utstrekning i bredden, spinkel, slank, tynn, som gjelder eller har
baut
substantiv vending opp mot vinden, så båten får vinden inn (forfra) over den andre båtsiden, strekning som man seiler med vinden inn
jeg får ta sjansen på at fyren tilhører normalen når det gjelder kunsten å velge farge hybelvegger: Det vil si rund baut og fritt fram, likt hele veien (Arild Nyquist: Giacomettis forunderlig
eneste
adjektiv sammenhengende, samlet, ublandet, utelukkende
stillhet
substantiv det å være stille, ubevegelighet, ro, taushet, tilstand uten lyd, støy eller uro, fred
fordi
subjunksjon , underordnende konjunksjon av den grunn at, av den (bestemte) årsak at, for at, i den hensikt at, for
kjemisk
adjektiv som gjelder, baserer seg på kjemi, som utnytter kjemiens lover
spor
substantiv avtrykk, merke etter menneske eller dyr i eller på (bløt) bakke eller annet underlag, far, lukt, teft knyttet til steder
skog
substantiv (tett) samling av trær som dekker et større areal, vegetasjonstype hvor trær dominerer, (større) avgrenset areal tett
alminnelig
adjektiv som omfatter eller gjelder alle (alt), felles for de fleste, allmenn, det allmenne, samfunnet, normalt eller tradisjonelt
følge
verb bevege seg, ferdes i selskap med (især en person), ledsage, opptre, forekomme sammen med, være nær, hos, holde blikket festet på, ledsage
heller
adverb med større lyst, med høyere ønske, snarere, mer sannsynlig, likevel, uansett, trass i alt, temmelig, nokså, på den annen side