Fjern innhold i søkefeltet
Søk

lade

5 treff
lade
substantiv sjokolade
lade
substantiv ramme e.l. til å holde fast eller legge et arbeidsstykke på (eller i), skrin, (større) eske, kasse, krambod, butikk, tannløst parti
lade
substantiv bygning for oppbevaring av korn og høy, forrådskammer
lade
verb laste (særlig skip), fylle (våpen) med ammunisjon, fylle med elektrisk energi, opplade, fylles med elektrisk energi, fylt eller
late
verb slippe, gi fra seg, måtte gi slipp på, miste, innrømme, avholde seg fra å gjøre, la være å gjøre, ytre, uttale, uttale seg, gi inntrykk av (å være
', samme ord som la og låte ; jf. tilsvarende dansk form lade, av gammeldansk latæ ; i denne betydning