Fjern innhold i søkefeltet
Søk

like

8 treff
like
substantiv gjengjeld, vederlag
like
verb sy lik på (seil eller flagg)
like
substantiv uttrykk for at man liker noe eller er tilhenger av noe, ofte meddelt ved hjelp av et klikk
like
verb meddele at man liker, samtykker i, er tilhenger av noe ved å trykke like
like
substantiv jevnbyrdig person, likemann, make, noe som kan måle seg med, sidestilles med noe annet, sidestykke
like
verb finne behag i, synes (godt) om, ha det godt, trives
like
adjektiv som er ens, samme, tilsvarende, som uten rest er delelig med tallet to, rett
like
adverb likt, jevnt, i samme grad, likeså, nøyaktig, akkurat, tett, rett, helt, direkte, uten omvei, direkte og uten omsvøp