Fjern innhold i søkefeltet
Søk

norsk elv

26 treff i artikler som inneholder norsk elv
stemdam
substantiv (mindre) dam, demning tvers over bekk, elv til å samle opp vann til tømmerrenne e.l, stem
elvefogd
substantiv fløtningssjef
tjodelv
substantiv hovedelv, større fløtbar elv hvor bro ikke kan bygges
amazonitt
substantiv grønn varietet av mikroklin, brukt som smykke- og dekorasjonssten, amazonfeltspat, amazonsten
spikerhammer
substantiv hammer til å slå inn spiker med, maskinhammer (drevet av vann- eller dampkraft), mindre enn fallhammer, til bearbeidelse
vårbløyte
substantiv smeltende snø og is, oppbløtt terreng eller vei i snøsmelting og teleløsning om våren
tømmervelte
substantiv haug, stabel av tømmer (som skal kjøres bort eller veltes utfor skråning, ut i elv e.l.), sted hvor tømmer samles opp, stables
alluvial
adjektiv oppskyllet av vann, avleiret
balansere
verb holde balansen (mens man går på et krevende underlag), manøvrere mellom forskjellige, ofte motstridende interesser, være n
vanne
verb helle vann på, over (særlig plante, åker e.l.), væte (særlig med tårer), fylles med vann (fordi appetitten vekkes), tilføre (område, land) vann
strømme
verb renne, ha sitt løp, inneholde sterk strøm, renne i store mengder, flomme, velle, bevege seg uavbrutt, la flomme, overføre, sende
overføre
verb føre, frakte over (særlig elv, vann), føre, bringe e.l. fra et sted til et annet, fra en person til en annen, fra en instans til en annen
vandre
verb gå (fra sted til sted, over lengre strekninger), oftest i jevnt, rolig tempo, ferdes til fots, gå til fots på (vei, sti), dra, reise fra
land
substantiv del av jordoverflaten som ikke er dekket av vann, fast grunn, område hvor fast jordoverflate grenser mot hav, innsj
tale
substantiv det å tale, det å frembringe ord og setninger ved hjelp av stemmen, evne til å tale, til å bruke språk, taleevne, noe som man
fall
substantiv det å falle, elvevann som faller ned fra større eller mindre høyde, sted i elv hvor vannet faller på denne måten, (mindre
lek
substantiv det å leke, leking, en bestemt type leking som utføres etter bestemte regler (og som ofte har en bestemt betegnelse
tung
adjektiv som har (forholdsvis) stor vekt, som det er anstrengende, slitsomt å løfte, bære, transportere e.l, pansret og (forholdsvis
skjære
verb føre kniv, sag e.l. inn i eller gjennom (noe) for å snitte opp, dele over, dele opp eller skille fra, rispe seg, såre seg (med eller på en
svart
adjektiv som har en farge som (minner om) fargen på sot eller kull, fordi lysstrålene absorberes mer eller mindre fullstendig
vill
adjektiv i feil retning, (lede, føre) på avveier, uten retning, uten å ha eller finne hus, hjem, ly e.l, som fører i ukjent (og farlig) retning
under
preposisjon , adverb , ved foten av, nederst ved siden av, i skrå retning nedenfor, foran, i nærheten av, tett opp til, nær, mindre enn, ledsaget
løpe
verb bevege seg raskt til fots uten at begge føtter berører bakken samtidig, springe, bevege seg, fare, gli (raskt) (ved hjelp av fremkomstmiddel
ren
adjektiv ikke skitten, tilsmusset, flekkete e.l, ikke forurenset, raffinert, clean, som det ikke er skrevet, malt e.l. på, fri (for), fri
verb bevege seg i jevn fart (i en retning) ved å flytte føttene (uten at begge føttene forlater bakken samtidig), bevege seg (ved hjelp