Fjern innhold i søkefeltet
Søk

skade

3 treff
skade
verb gjøre skade på, påføre (fysisk) skade, delvis ødelegge, bli påført (kroppslig) skade, ha uheldig innflytelse på, være uheldig, ufordelaktig
skade
substantiv (delvis) ødeleggelse eller funksjonsnedsettelse (som resultat av ytre påvirkning), (ødeleggelse med tanke på) økonomisk
skate
substantiv skjære
norrønt skata ; jf. tilsvarende dansk form skade, av gammeldansk skathæ ; betegnelsen vis