Fjern innhold i søkefeltet
Søk

vise

4 treff
vise
substantiv spire, skudd, topp, dusk, blomst
vise
substantiv strofe i skaldekvad, (lengre) dikt av episk eller lyrisk innhold, opprinnelig sunget til dans, folkevise, ballade
vise
verb la (noen) se (noe), gjøre det slik at andre kan se (noe), gjøre til gjenstand for beskuelse, stille, bære til skue (på en stolt, demonstrativ
vise-
sammensetningsledd som er like under en annen (med denne grad, tittel eller stilling) og ofte kan fungere som dennes stedfortreder