Søk

Eksempler på bruk

I NAOB vises oppslagsordet i bruk i autentiske sitater, men også i konstruerte, såkalte redaksjonelle eksempler, under overskriften «Eksempler». Disse søker å vise oppslagsordet i normal, gjengs bruk, f.eks. i vanlige ordsammenstillinger (kollokasjoner).