Søk

Etymologi (ordhistorie)

NAOB gir etymologiske opplysninger om usammensatte ord – hjemmeord (arveord) og importord (lånord og fremmedord) – foruten om mange avledede og sammensatte ord.

Ved hjemmeordene oppgis den norrøne formen hvis ordet er belagt i norrønt, og ofte også parallelle former i nordiske og germanske språk.

Ved importordene oppgis språket som ordet er kommet fra, så sant det er kjent, og normalt den form ordet har der. Ved ord som har vandret gjennom flere språk, oppgis som regel formen i opprinnelsesspråket, noen ganger også låneveien.