Søk

Sitater

Et særmerke ved NAOB er den store mengden med sitater som viser oppslagsordet i faktisk bruk. Sitatene er hentet fra skjønnlitteratur og sakprosa, og fra aviser, tidsskrifter og nettsteder.

Sitater fra bøker

Kildene er oppført med forfatter, verk og sidetall. Vi bruker i hovedsak førsteutgaver, og årstallet for utgivelsen følger da etter sidetallet, i en noe mindre skriftgrad. For samlebind oppgis ikke utgivelsesår. Der vi har brukt senere utgaver, står utgivelsesåret i parentes etter verket. År for førsteutgave finnes da i litteraturlisten. Mange sitater er hentet fra det digitale Leksikografisk bokmålskorpus ved Universitetet i Oslo, forkortet LBK i kildeangivelsen. For disse sitatene oppgis ikke sidetall.

For sitater som er hentet fra en kilde som er tilgjengelig digitalt, er det lenket fra verket og til kilden. Verkangivelsen har da utseende som en lenke, det vil si med understrekning, og et symbol over til høyre som viser at innholdet er et eksternt nettsted. Verker av Henrik Ibsen lenkes stort sett til Henrik Ibsens skrifter, https://www.ibsen.uio.no/. Øvrige verker lenkes til https://www.nb.no/.

Når man trykker på en lenke, åpnes kildefilen i en ny fane. Verkene som er tilgjengelige på Nasjonalbibliotekets nettsted (nb.no), er søkbare, og et utsnitt av sitatet som hørte til lenken du trykket på, ligger allerede skjult i søkefeltet. Et blått felt nederst på skjermen angir søkestrengens treff, og ved å trykke på symbolet > beveger du deg dit. Ved dårlig kvalitet på det optisk leste materialet eller bruk av spesialtegn, vil ikke søkestrengen gi treff (og dermed mangler det blå feltet). Man kan selv alltid manøvrere ved hjelp av navigeringsverktøy nederst på siden.

Bibelsitater

Kildene oppgis med forkortelse i henhold til Bibelselskapets forkortelsesliste. Forkortelsene finnes i fortegnelsen Bibelbøker.

Sitater som står alene, er (etter intensjonen) alltid fra 2011-oversettelsen.

Der det er flere sitater fra samme skriftsted, er den første enten fra 1930 (umarkert) eller eldre (markert med «eldre oversettelse»). Den andre er fra 2011.

Grunnlag for utvalg av sitater og plassering av disse er i Norsk Riksmålsordbok. I denne var sitatene hovedsakelig fra 1930-revisjonen, men også fra såkalt «eldre oversettelse», som da kan være fra så vel 1904 som tidligere.

Bibelselskapets oversettelse av 2011-teksten er standard referanse blant de moderne oversettelsene.

Dersom ordet i bibelteksten som sitatet skal illustrere i den aktuelle ordbokartikkelen, er benyttet i 2011-oversettelsen, har vi tatt inn i teksten i gjeldende oversettelse, og ingen annen. Her står intet årstall.

Dersom ordet er endret fra den eldre oversettelsen, lar vi den versjonen av sitatet som har stått i Norsk Riksmålsordbok, bli stående, og denne er kun presisert dersom den er hentet fra en eldre oversettelse enn 1930-revisjonen. Etter dette kommer så tilsvarende tekstbit eller en del av denne, fra den nyeste oversettelsen, innledet med årstallet 2011.

Sitater fra oversettelsene av Bibelens apokryfiske bøker har egen tidfesting.

Avissitater

Kildehenvisningene for avissitater har hovedsakelig to former:

Sitater som er lagt inn i tiden før omkring 2000, har den tradisjonelle formen: avisnavn, år/nummer/side/spalte:

Nationen 1933/214/3/4

Sitater som er lagt inn etter at det ble mulig å hente dem fra digitale tekstbaser, har denne formen: avisnavn, dag.måned.år/side/ev. spalte:

Nationen 14.09.1933/3/4