Søk

Uttrykk

Når oppslagsordet forekommer i en karakteristisk, mer eller mindre fast forbindelse med ett eller flere andre ord, er forbindelsen fremhevet og gitt en egen liten artikkel i et eget avsnitt av vedkommende betydning med overskriften «Uttrykk».

Uttrykkskategorien i NAOB er nokså vid; den rommer f.eks. både idiomer (faste vendinger) som gå til verks, sette i verk, skride til verket i betydning 1 av verk, talemåter, f.eks. lysten driver verket, og terminologi som engelsk setter, engelsk syke, engelsk vals under adjektivet engelsk. En slik oppføring gjør det enklere å finne frem til flerordsuttrykkene.

Artikler som har mange uttrykk, er utstyrt med en alfabetisk innholdsfortegnelse over disse, kalt «uttrykksfortegnelse». Den blir vist frem ved at man klikker på plusstegnet.