Søk

Finansiering

NAOB er finansiert gjennom tilskudd fra Kulturdepartementet på rundt 80 mill. kr og gjennom sjenerøse bidrag på rundt 20 mill. kr fra en rekke av landets ledende allmennyttige stiftelser og fond:

KulturdepartementetSparebankstiftelsenFritt ordSchibstedBergesenstiftelsenAnders Jahres humanitære stiftelseEckbos legataltaltaltalt