Søk

Kontakt

Kontaktopplysninger for redaksjonen

Post- og besøksadresse:
Grensen 3, 0159 Oslo

E-postadresse: redaksjonen@naob.no

Telefon: (+47) 97731700 (Carina Nilstun)

Facebook: https://www.facebook.com/naob.no/

Instagram: https://www.instagram.com/detnorskeakademisordbok/

 

Kontaktopplysninger for Akademiet

Post- og besøksadresse:
Det Norske Akademi for Språk og Litteratur
Rosenborggt. 3
0356 Oslo

Telefon: (+47) 91104519

Webadresse: detnorskeakademi.no

E-postadresse: kontakt@detnorskeakademi.no