Søk

-dømme

-dømme 
sammensetningsledd
BØYNINGet; -dømmet, -dømmer
UTTALE[-døm:ə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt dǿmi, samme ord som døme, av dømme; jf. -dom, som det ofte har erstattet
BETYDNING OG BRUK
brukt som sisteledd i abstrakte substantiver
 myndighet
; myndighetsområde
; maktområde
EKSEMPEL
  • herredømme, kongedømme, bispedømme