Søk

-ete

-ete 
suffiks
BØYNING-ete, -ete
UTTALE[-ətə]Uttale-veiledning
VARIANT-et
ETYMOLOGI
fellesgermansk; utviklet ved sammenfall av to norrøne suffikser: -aðr og -óttr; jf. dansk -et, svensk -ad, (tilsvarer norrønt -óttr) eldre svensk -ot, tysk -icht, gammelengelsk -eht; jf. også latin -atus (tilsvarer norrønt -aðr)
BETYDNING OG BRUK
danner adjektiver av substantiver
 forsynt med
; forbundet med
; som minner om
; som tilhører
EKSEMPEL
  • bakkete, fillete, kantete, klossete, nebbete, piggete, rotete, skallete
danner adjektiver av verb med betydning som tilsvarer presens partisipp av verbet
EKSEMPEL
  • fislete, knirkete, sutrete
sjelden, danner forsterkende adjektiver av adverb
 | jf. sørpete