Søk

-het

-het 
suffiks
BØYNING-heter
UTTALE[-het]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk -heit, -hēt, opprinnelig selvstendig substantiv beslektet med heder
BETYDNING OG BRUK
sjelden, danner abstrakte substantiver av substantiver som betegner forhold, tilstand eller egenskap
EKSEMPEL
 • menneskehet
danner substantiver som betegner forhold, tilstand eller egenskap av adjektiver
EKSEMPLER
 • med abstrakt betydning
   
  belevenhet, dumhet, fandenivoldskhet
 • med sekundær konkret betydning
   
  uhøflighet, ujevnhet
2.1 
av adjektivisk presens partisipp (med bortfall av -de)
EKSEMPEL
 • aktpågivenhet, nærgåenhet
2.2 
av adjektivisk perfektum partisipp eller tilsvarende avledet av substantiv
EKSEMPEL
 • anspenthet, målrettethet, svaksynthet
danner abstrakte substantiver som betegner forhold, tilstand eller egenskap av mengdetall
EKSEMPEL
 • enhet, flerhet