Søk
-ol 
suffiks
UTTALE[-o:´l]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til latin oleum 'olje'
BETYDNING OG BRUK
kjemi, danner substantiver som betegner oljelignende stoff, bl.a. bestemte etere og aldehyder
EKSEMPEL
  • kreosol, kolesterol, fenol