Søk

allmenn

allmenn 
adjektiv
BØYNINGallment
UTTALE[a`lmen]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fellesgermansk; av norrønt almennr; formen almen under påvirkning fra dansk almen, der dels med hjemlig opprinnelse, dels brukt etter tysk gemein, allgemein
BETYDNING OG BRUK
som gjelder for, er felles for alle (innenfor et samfunn eller område)
; offentlig
 | motsatt spesiell
EKSEMPLER
 • til allmenn jubel, begeistring, forferdelse
 • det er en allmenn oppfatning
 • av allmenn interesse
SITATER
 • [hun] havde tydelig faat den almene ængstelse i vingerne
   (Jonas Lie: Faste Forland 218)
 • jeg fik snart mærke, at Aftenpostreferatet var blet almen ejendom
   (Hans Jæger: Fra Kristiania-bohêmen (1950) I 202)
 • almen storskratt braket fra lemmen
   (Johan Falkberget: Fimbulvinter 46)
 • tjene det almene
   (Gabriel Scott: Kilden 44)
 • vi turde ikke andet for den almene opinions skyld
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 190)
 • møter og begivenheter som har hatt allmenn interesse
   (Finnmarken 1968/286/3/1)
 • en almen, europeisk kulturkrise som er langt større enn hva bare den tyske kan bli alene
   (Jens Bjørneboe: Norge, mitt Norge 274)
 • [forslaget] fikk allmenn tilslutning
   (Dag Solstad: Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land 49)
 • dette vakte allmenn forundring blant dem som hadde møtt opp
   (Jan Kjærstad: Det store eventyret 190)
 • en hypermoderne kraftstasjon som vakte allmenn beundring landet over
   (Dag Solstad: T. Singer 57)
 • [hun] lå der, til allmenn beskuelse
   (Torgrim Eggen: Pynt 202)
 • det modernistiske dikt vant allmenn aksept
   (Jan Erik Vold: Mørkets sangerske 56)
 • som setningsadverb
   
  søvnløshed … er noget som alment ansees for uadskilleligt fra det arktiske mørke
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 283)
   | vanligvis, generelt
UTTRYKK
det allmenne beste
 | det allmenne vel
 (etter latin commune bonum)
det som kommer hele samfunnet til gode
 • hvis [en borger] virker mot det almene beste, da bør han foragtes og fordømmes
   (Nordenfjeldsk Tidende 27.04.1910/2)
1.1 
litterært
 som gjelder en helhet, det hele
SITATER
 • den allmenne tregheten med hele systemet
   (Liv Køltzow: Verden forsvinner 145)
 • det gir meg sorg. Allmenn sorg
   (Dag Solstad: T. Singer 139)
 • sykdom var det ikke snakk om, men mer en allmenn svekkelse som hadde med alder å gjøre
   (Jan Erik Vold: Mørkets sangerske 9)
1.2 
universell
; tidløs
EKSEMPLER
 • allmenne sannheter
 • en hellig, allmenn kirke
SITATER
 • digtet … gav udtryk for en almen, menneskelig stemning
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 547)
 • bare en mening uten almen gyldighed, den er blot min
   (Knut Hamsun: I Æventyrland 222)
 • [den] feiltakelse at den rådende tankemodell i vår tid og vår del av verden hadde sin gyldighet i en allmenn og absolutt fornuft
   (Dag Solstad: Roman 1987 242)
 • Immanuel Kant hevder … at våre handlinger … må ha en gyldighet som gjør dem til allmenn lov
   (Bergljot Hobæk Haff: Skammen 193)
som ikke hever seg over gjennomsnittet
; vanlig
; ordinær
EKSEMPEL
 • han kom med noen allmenne betraktninger
SITAT
 • delta i den almene mands forlystelse
   (Bernt Lie: Mot Overmagt 63)
UTTRYKK
allmenn frase/talemåte
hyppig forekommende utsagn uten innhold og originalitet
; klisjé
; alminnelig vending
 • «uff, så fæl» … er en allmenn frase
   (Dag Solstad: Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land 237)
 • fraværet av likestilling blir ofte avfeid med noen allmenne fraser om at «vi er på vei»
   (klassekampen.no 09.05.2005)
UTTRYKK
allment aksjeselskap