Søk

anger

anger 
substantiv
BØYNINGen; angeren
UTTALE[a´ŋ:ər]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fellesnordisk; av norrønt angr 'fortred, skade, bedrøvelse' (dialektalt ennå i betydningen 'sorg over noe man har mistet'); jf. dansk anger, svensk ånger; se også angre
BETYDNING OG BRUK
sorg forårsaket av skyldfølelse
SITATER
 • denne, der pludselig rejser den uvirksomme, i sig selv nedsjunkne anger til haab og virksom kraft
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter VII 351)
 • han har lært at elske sin anger, saasom han ved, at den er elsket af den hellige gud
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter VII 351)
 • et sind, som mit, trængte til en stor brøde, for at vækkes til anger og bod
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 155 1872)
 • hans anger flommed som en elv; han lagde voldshånd på sig selv
   (Henrik Ibsen: Brand 46 1885)
 • har hun ej anger for sin brøst, jeg ved ej ord, jeg har ej trøst
   (Henrik Ibsen: Brand 83 1885)
 • under mestermands hænder tør ske, at hans sind sig til anger vender
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 59)
 • har du virkelig ikke gåt her og våndet dig i anger og nag?
   (Henrik Ibsen: Vildanden 161 1884)
 • angeren over et forbrudt liv
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 141 1899)
 • [jeg] kæmped endog med de lumpneste tanker om at forgribe mig paa andres sengetæpper, alt uden anger, uten ond samvittighed
   (Knut Hamsun: Sult 75 1890)
 • Nina Skåtøys anger var oppriktig
 • han kunne ikke ta i bruk ordet anger når han visste at han ville ha handlet slik også om han hadde fått sjansen igjen
   (Dag Solstad: «Ellevte roman, bok atten» 107–108 1992)
UTTRYKK
vise anger
(være i stand til å) gi uttrykk for skyldfølelse
 • han bekjendte straf men uden at vise anger eller fortrydelse over sin gjerning
   (Hedemarkens Amtstidende 07.02.1877/3)
 • det var urovekkende å observere [massemorderens] manglende evne til å vise anger
   (Aftenposten 18.07.2014/10)
 • [noen foreldre] kjøper fine ting til barnet for å vise anger [etter å ha slått det]
   (Aftenposten 04.09.2014/10)