Søk

avgrense

avgrense 
verb
BØYNINGavgrensning, avgrensing
BETYDNING OG BRUK
skille ut ved markerte grenser
; dele av
; definere
EKSEMPLER
 • avgrense en eiendom
 • de avgrenser parken ved å bygge et gjerde
SITAT
 • hver av dem havde … sit distrikt, der … var avgrænset som kongelige riker
   (Bernt Lie: Mot Overmagt 56 1907)
1.1 
overført
 adskille emner e.l. ved å definere dem i forhold til hverandre
EKSEMPEL
 • avgrense et problem
utgjøre grense for
EKSEMPEL
 • hekken avgrenser eiendommen
SITAT
 • slottsparken i Pötzleinsdorf var avgrenset av et gjerde
   (Odd Selmer: Og verden var som ny LBK 1992)
2.1 
overført, især som adjektivisk perfektum partisipp
 definere hva og hvor mye som omfattes forhold til en større helhet
EKSEMPEL
 • et avgrenset tidsrom
SITATER
 • en tidsmessig, komparativ, velskrevet og strengt avgrenset studie som han fullførte prikkfritt
   (Nils Johan Ringdal: Georg Valentin von Munthe af Morgenstiernes forunderlige liv og reiser 117 2008)
 • fornemmelsen av hvem jeg var [var] stadig avgrenset til min egen kropp
   (Ivo de Figueiredo: En fremmed ved mitt bord 106 2016\)