Søk

bekymring

bekymring 
substantiv
BØYNINGen; bekymringen, bekymringer
UTTALE[beçy´mriŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
verbalsubstantiv til bekymre, avledet med suffikset -ing; jf. bekymmer
BETYDNING OG BRUK
det å være bekymret
; engstelse
 | jf. bekymre
EKSEMPEL
 • være kvitt alle bekymringer
SITATER
 • Gina … skotter ligesom med dulgt bekymring hen til hende
   (Henrik Ibsen: Vildanden 44 1884)
 • skåne sin gamle dødssyge fader for ængstelser og bekymringer
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 65 1879)
 • en svare bekymring, en sukking og snøfting over al maate
   (Gabriel Scott: Kilden 177 1918)
 • foranledningen til [Falstaffs] skapelse var Henrik IV’s bekymring under en trykkende krone
   (Lorentz Eckhoff: William Shakespeare 191 1939)
 • på lederplass uttrykker The Times bekymring over Sovjets invasjon i Afghanistan
   (Pål Gerhard Olsen: Manndomsprøven LBK 1997)
   | uro
engstelig følelse (for noe(n))
 | jf. bekymre
EKSEMPEL
 • gjøre seg bekymringer
SITATER
 • [du har ikke] nødig at nære bekymringer for din fremtid
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 192 1886)
 • de evigvarende, økonomiske bekymringer
   (Jens Bjørneboe: Brev i utvalg 218)