Søk

bergstad

bergstad 
substantiv
ETYMOLOGI
jf. dansk form bjergstad; annet ledd stad
BETYDNING OG BRUK
by hvor hovednæringsveien er bergverksdrift, f.eks. Røros
SITATER
  • foreldet
     
    da han atter betraadte bjergstaden fandt han Kirsti gift
     (M.C. Hansen: Mordet paa Maskinbygger Roolfsen 15 1840)
  • så ble området med sølvfunn i Sandsvær offisielt erklært for bergstad å være og med navnet Konningsberg
     (Erling Pedersen: Kongens kvinner LBK 2008)