Søk

bestillingsmann

bestillingsmann 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd bestilling
BETYDNING OG BRUK
person som innehar en bestilling
 | jf. funksjonær
SITAT
person som har et oppdrag, verv (ved en bestemt anledning)
SITATER
  • dreng eller brurdreng er en bestillingsmand i bryllupene
     (Nicolai Ramm Østgaard: En Fjeldbygd 84 1852)
  • bestillingsmænd, som kong Erik av Pommern hadde ført ind i landet
     (A-magasinet 09.06.1927/3)