Søk
blå 
adjektiv
BØYNINGblått, blå
UTTALE[blå:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt blár 'blå, blåsort, sort', jf. blåmann; se også blå (substantiv)
BETYDNING OG BRUK
som har farge som skyfri himmel (i spektret plassert mellom grønt og fiolett)
EKSEMPLER
 • en blå kjole
 • blå øyne
SITATER
 • blaae fjorde er dig aarer ind i landet
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte I 96)
 • stokilden … brændte blå og rød
 • dit barn har guldhår og øjne blå
   (Henrik Ibsen: Digte 97 1875)
 • jeg står bare sådan og skyder op i den blå luft
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 78 1890)
 • udenfor den store sandør fandt de saaledes bare blaae vandet
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 70 1903)
 • øiet stuper gjennem sløret i millioner blaae mil – mod vaar-afgrundene i verden
   (Olaf Bull: Digte 96 1909)
 • overført
   
  [bildet] stirret paa tilskueren med den blaaeste uskyld
   (Øvre Richter Frich: Halvkunstnere 43 1925)
   | jf. uskyldsblå
 • overført
   
  langt, langt inne i fremtidens blå land vinket den store misjon i Afrika
   (Jens Bjørneboe: Under en hårdere himmel 67 1957)
 • furua er begynt å bli blå, men den er utmerket til sulfatproduksjon
   (Glåmdalen 1971/59/1/7)
   | jf. blåved
 • havet er mørkere blått enn himmelen
   (Ingvild H. Rishøi: La stå (2015) 82)
UTTRYKK
blå fjell
fjell som ligger så langt borte at de får et skjær av blått
 | jf. blåne
ha blått blod (i årene)
 (jf. spansk sangre azul 'blått blod', opprinnelig brukt om vestgotiske adelsmenn som pga. sin lyse hud hadde tydeligere blodårer enn de innvandrede maurerne)
være adelig
 • stammefrender som får de siste reminisenser av mitt blå blod til å stivne i mine årer
   (Einar Rose: Ingen rose uten torner 36 1954)
 • kongefamilie, kongeslekt med blått blod
   (Vigdis Hjorth: Leve posthornet! LBK 2012)
den blå time
 (etter fransk l'heure bleue, i senere betydning knyttet til absintens grønnblå farge)
1 
tidsrom mellom solnedgang og nattens frembrudd da luften får et blåskjær
; skumringstime
 • det er skumring og lange skygger. Det er den blå time. Det er julekortstemning
   (Tove Nilsen: Kreta-døgn LBK 2003)
2 
om eldre franske forhold
 tiden før middag da man tar en aperitiff (i eldre tid absint)
 • aperitiffstunden, Paris’ blå time
   (Aftenposten 1957/287/5/8)
blå bok
 (etter fargen på denne bokens omslag)
 • Englands «blå bok» hvor alle offisielle personer er omtalt
   (Dagbladet 1969/74/12/1)
den blå blomst
 | poesiens blå blomst
 (etter tysk die blaue Blume 'den blå blomst'; betegnelsen viser til en roman av den tyske forfatteren Novalis (Friedrich von Hardenberg, 1772–1801), hvor den blå blomsten ble symbol på romantikkens evighetslengsler)
 • jf.
   
  middelaldersvermeriet og lengselen etter den blå blomst [hos romantikerne]
   (Bjørn Carling: Norsk kriminallitteratur gjennom 150 år 14 1976)
 • jf.
   
  den [danske romantikk] lengter ikke etter romantikkens blå blomst, men fryder seg over havren med bjeller på
   (Liv Bliksrud: Sigrid Undset 15 1997)
   | virkelighetsfjernhet
det brenner et blått lys over/for noe(n)
overført
 det er fare på ferde for noe(n)
; det nærmer seg slutten for noe(n)
 • [det] brenner et blått lys for regjeringen Borten
   (Sørlandet 1970/228/2/1–2)
blå resept
resept (opprinnelig skrevet ut på blått papir) for visse medisiner som anvendes mot alvorlige, kroniske sykdommer og som (for en vesentlig del) betales av folketrygden
 • alle under 16 år skal få gratis medisin på blå resept
   (Aftenposten 1983/93/4/1)
blått føre
skiføre som krever smøring med blå voks (ved temperatur mellom ca. -2° og -8°)
blått kort
kort som gir gratisreiser, utstedt av NSB, SAS og visse andre trafikkselskaper
 • selveste riksrevisjonen med blått kort
   (Aftenposten 1983/46/1/2)
blå beveren
 (annet ledd stedsnavnet Beveren, by i Belgia)
zoologi
 rase av store kaniner, oftest med lyseblå pels
blå mandag
blå ved
(ikke) for noens blå øynes skyld
se øye
1.1 
blåkledd
SITAT
1.2 
brukt om kuldegrader (som er markert med blått på et analogt termometer)
SITATER
 • når gradestokken kryper under ti blå, er vi mennesker raske med å klage på kulda
   (Romerikes Blad 05.12.2012/3)
 • sur sno og blå grader
   (Jon Michelet: Skytteren 435 2013)
1.3 
som befinner seg til høyre for midten politisk
; politisk konservativ
; høyreorientert
; antisosialistisk
 | til forskjell fra rød
SITATER
 • vanlige arbeidsfolk er i dag på mange måter mer konservative enn de blåeste høyrefolk
   (Arild Kolstad: Gruer-saken 12 1974)
 • den blå tankesmien Civita
   (Morgenbladet 15/2013/6/1)
1.4 
som gjelder havet
EKSEMPEL
 • blå økonomi
SITAT
 • satsing på blå arbeidsplasser
   (Framtid i nord 28.02.2012/20)
UTTRYKK
blå næringer
næringer knyttet til havet
; maritime næringer
 • det er forventet at «blå næringer» kan vokse til 7 millioner arbeidsplasser i Europa i 2020
   (regjeringen.no 21.05.2014)
om hud
 blodunderløpen med et skjær av ovennevnte farge (etter støt, slag)
 | jf. blåmerke
EKSEMPLER
 • slå seg gul og blå
 • få et blått øye
SITAT
 • overført
   
  [subskripsjonsteksten er] dumt skreven, den griber ikke, saa der blir blaat mærke efter
UTTRYKK
passe som en knyttneve til et blått øye
 (etter tysk das passt, wie die Faust aufs Auge, med meningsløs tilføyelse av adjektivet blå)
passe meget dårlig
2.1 
rødblå som følge av blodstigning (ved sterk anstrengelse e.l.)
EKSEMPEL
 • ta i så man blir blå i ansiktet
SITATER
UTTRYKK
til man er/blir blå i ansiktet
 (jf. engelsk until you're blue in the face)
overført
 så lenge man orker, men uten å komme noen vei
 • de regnet gårdkjøp og forhandlingsregninger med elevene til de var blå i ansiktene
   (Agnar Mykle: Lasso rundt fru Luna 251 1954)
 • du må gjerne kritisere både meg, kristendom, jøder, Israel og islam til du er blå i ansiktet
   (aftenposten.no 11.12.2008)
2.2 
gråblå, blåblek av kulde
SITATER
 • han er halvvejs nøgen, blå, forfrossen, gennemføgen av den rim som røg forbi
   (Henrik Ibsen: Brand 176 1885)
 • [en] munn som hakker tenner bak smale blå lepper
   (Knut Faldbakken: Ormens år LBK 1993)
UTTRYKK
blått barn
 (etter engelsk blue baby)
spedbarn med blåaktig hud på grunn av medfødt hjertefeil som gir dårlig oksygenmetning av blodet
 • [NN] var et blått barn. Hun ble hjerteoperert fire ganger før hun fylte 20 år
   (Dagbladet 1991/353/14/1)
UTTRYKK
det kan du være/bli blå for
 | det skal du være/bli blå for
 (blå muligens som dialektord med betydningen 'øde, tom, blottet')
1 
muntlig
 det prøver du forgjeves på
; det vil garantert bli forhindret
 • han forstod nok hvad Opstaden mente, – men det [som han ønsket] skulde han være blaa for – dennegang
   (Hans Aanrud: Fortællinger II 39 1923)
 • pyt san – reise i en pram over til Skagen i dette veiret, nei, det var du nok blaa for det, Alfred far!
   (Dikken Zwilgmeyer: Inger-Johanne-bøkerne II 116 1915)
 • jf.
   
  jeg har hørt at du er forlovet med han Aksel … Er det saa? – Med han Aksel! … Han skal bli blaa
   (Knut Hamsun: Markens Grøde I 252 1917)
2 
dialektalt
 det kan du være sikker på
 • du [kan] være saa temmelig blaa for, at du nu havde været ude af huset for længe siden
   (Vilhelm Krag: Baldevin 48 1925)
melankolsk
SITAT
UTTRYKK
blå tone
 | sjelden blå note
 (etter engelsk blue note)
musikk, i blues og jazz
 senket ters eller septim som gir en svevende, melankolsk virkning
 | jf. blues, blue note
 • vi vandret videre inn i vår verden av blå toner og blodige biffer
   (Festbok til Olav Angell 43 Bjørn Stendahl 2002)