Søk

bortsette

bortsette 
verb
BØYNINGbortsetting, bortsettelse
BETYDNING OG BRUK
sette bort (særlig et arbeid på akkord)
EKSEMPEL
 • bortsettelse av kommunale tjenester
SITAT
 • renholdet i skolen blev bortsat til [NN]
   (Dagsposten 1930/3/3/2)
1.1 
foreldet
 sette, anbringe barn til oppfostring hos andre enn (den nære) familien
 | jf. sette bort
EKSEMPLER
 • bortsatte barn
 • bortsetting i fosterhjem
SITATER
 • hun [var] bortsat for fattigvæsenet paa en gaard
   (Johan Bojer: Samlede verker IV 102)
 • barnet … ble bortsatt i pleie på landet
   (Kjersti Ericsson: Paradisfugl LBK 2000)
foreldet
 bruke opp
; sette over styr
SITAT
 • og hører han tilmed, at jeg har bortsat gagen, saa er han istand til at holde et hus
   (Jonas Lie: Kommandørens døttre 94 1886)