Søk
bry 
substantiv
BØYNINGet; bryet
UTTALE[bry:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til bry (verb)
BETYDNING OG BRUK
besvær
; uleilighet (med noe, på grunn av noe)
EKSEMPLER
  • han ønsket ikke å være til bry for dem
  • å finne svaret voldte henne bry
  • kommer jeg til bry?
  • det var ikke verdt bryet (eller bryet verdt)
  • han tok seg ikke (det) bryet å spørre om lov
SITATER