Søk

byrde

byrde 
substantiv
BØYNINGen; byrden, byrder
UTTALE[by`rdə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dansk form byrde, av gammeldansk byrþi, byrthæ; samme ord som byrd; tilsvarer norrønt byrðr; se bør
BETYDNING OG BRUK
noe (tungt) som bæres
EKSEMPEL
 • han vaklet, segnet under byrden
SITAT
 • bastreb bandt han, byrder sanked, bar kvist til hus den hele dag
   (G.A. Gjessing (oversetter): Den ældre Edda 94 1899)
overført
 belastning
; forpliktelse
; (tung) plikt
EKSEMPLER
 • stor, tung, ulidelig, tyngende byrde
 • økonomiske byrder
 • pålegge noen tunge byrder
 • segne under byrden
   | ikke klare presset, belastningen
 • vi bør fordele byrdene
 • det var hun som måtte bære byrdene
   | hadde det meste strevet og slitet
SITATER
 • han søgte i flasken trøst for konens byrder
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 402)
 • slige kår var mig en byrde tung nok
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 30 1874)
 • og nu, min stakkers forpinte gut, nu skal jeg ta’ byrderne af dit sind
   (Henrik Ibsen: Gengangere 142 1881)
 • [du] kender så lidet til livets byrder og besvær
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 29 1879)
 • jeg må ha pusterum; jeg kan ikke bære alle byrderne på en eneste dag
   (Henrik Ibsen: Vildanden 225 1884)
 • en tung byrde var med kongekaaben bleven lagt paa hans skuldre
   (Clara Tschudi: Ludwig den anden 17 1917)
 • mer enn noen hadde de [den engelske ungdom] båret byrdene med å forsvare England som flyvere i RAF da landet i 1940 stod overfor den største fare i dets historie
   (Annæus Schjødt: Mange liv LBK 2004)
UTTRYKK
legge sten til byrden
øke en annens vanskeligheter
 • mor svevde mellom liv og død, og jeg ville ikke gjøre noe som la stein til byrden for henne
   (Hans Olav Lahlum: Menneskefluene LBK 2010)
 • usikkerheten betyr større avkastningskrav på investeringen for å ta hensyn til usikkerheten. Dette smitter til finansieringskostnadene, som også bli større. Det legges sten til byrden
   (Avisa Nordland 03.03.2017/15)
falle/ligge noen til byrde
bli, være til besvær for noen
den hvite manns byrde
 (etter engelsk the white man’s burden, skapt av den britiske forfatteren Rudyard Kipling (1865–1936) i 1899)
hvite menneskers angivelige moralske plikt til og byrde ved å oppdra og styre andre folkeslag
 | som rettferdiggjøring av kolonivelde og kolonisering
 • næringslivet, universitetene og mannskapene … klager høylydt over denne versjon av «den hvite manns byrde»
   (Aftenposten Aften 31.08.1988/6)
 • er tiden kommet for å lempe av «den hvite manns byrde»?
   (Dagens Næringsliv 24.02.1992/30)
 • franskmennenes versjon av den hvite manns byrde, … den sivilisatoriske plikt, innebærer fremfor alt spredningen av det franske språk og gode bordmanerer
   (Thomas Hylland Eriksen: Veien til et mer eksotisk Norge LBK 1991)
bære dagens byrde og hete
 (etter Matt 20,12)
1 
særlig bibelspråk
 utføre et slitsomt dagsverk
2 
nå sjelden
 være den som har det tyngste slitet (i et arbeid)