Søk

data

data 
substantiv
BØYNINGen; dataen, data
UTTALE[da:´ta]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin data (flertall av datum), substantivert perfektum partisipp av dare 'gi'; jf. datum, dato; i denne betydningen fra engelsk data
BETYDNING OG BRUK
i flertall
 nøyaktige opplysninger (uttrykt i en nøytral og målbar form)
 | jf. empiri
SITATER
 • han kunde stadfæste arvehistorien med nøiagtige tal og data
   (Tryggve Andersen: Samlede fortællinger II 220)
 • i dette foredrag hadde jeg fremlagt de vigtigste data, hvorpå min plan var grundlagt
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 32 1897)
 • jeg har en familie som har vært gode til å samle data fra kirkebøker
   (Torgrim Eggen: Jern LBK 2010)
IT, også i entall
 digital(e) opplysning(er) som blir brukt i databehandling
SITATER
 • alle data er kodet for automatisk bearbeidelse
   (Bergens Arbeiderblad 1968/241/4/5)
 • alle innkomne data registreres på magnettape
   (Naturen 1970/44)
 • bearbeiding av dataen
   (Tidsskrift for samfunnsforskning 1971/2/99)
 • våre liv blir kodet inn, blir data til en vitenskapelig analyse
   (Helge Vatsend: Drabantbydikt 50 1975)
 • det ble tegnet diagrammer og tastet inn data på sykehusets database
   (Astrid Nordang: Eva Dunkel LBK 2012)
muntlig
 informasjonsteknologi
EKSEMPEL
 • være god på data
SITATER
 • utviklingen innen data har altfor lenge ensidig handlet om utvikling av behandlingskraften i sentrale data-anlegg
   (Farmand 1974/8/41/1)
 • faren hans jobbet med data i et flyselskap
   (Herman Willis: St. Olav LBK 2004)
3.1 
muntlig, især i sammensetninger
 datamaskin
SITAT
 • «Også du har fin data,» sa hun og nikket mot skjermen
   (Tom Kristensen: Dragen LBK 2008)