Søk

dialog

dialog 
substantiv
BØYNINGen; dialogen, dialoger
UTTALE[dialå:´g]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra gresk dialogos 'samtale', avledet av dialegein 'samtale, snakke' (medium dialegesthai 'snakke, konversere med'), av dia- og legein 'snakke, si'
BETYDNING OG BRUK
samtale mellom to personer
 | jf. monolog
EKSEMPLER
 • forskerne fører interessante dialoger med hverandre
 • terapeutisk dialog
SITATER
 • en kort dialog med … møtedeltakerne
   (Arne Olav Brundtland: Fortsatt gift med Gro LBK 2003)
 • jeg kunne føre dialoger med meg selv om temaer som hadde opptatt meg
   (Kai Eide: Høyt spill om Afghanistan LBK 2010)
litterært
 replikkveksling i skjønnlitteratur, skuespill, film o.l.
 | jf. replikk
EKSEMPEL
 • stykket har en livlig og naturlig dialog
SITATER
 • Schillers «Die Räuber» … var grumme lang og gaves på tydsk, som jeg ikke forstod nok for at følge dialogen og opfatte handlingen
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 40)
 • indlægge forfattermeninger i dialogen
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XVII 450)
 • dialogen har et tydelig tilstrebet sagapreg
 • den lettbente dialogen [i forestillingen] var spunnet over en typisk edwardiansk intrige
   (Tor Bomann-Larsen: Folket. Haakon & Maud II LBK 2004)
 • tidvis er dialogen [i Uten en tråd] hjelpeløs, overgangene umotiverte
   (Tore Rem: Født til frihet 232 2010)
løpende kontakt
; utveksling av synspunkter
EKSEMPEL
 • dialog mellom palestinere og israelere
SITATER
 • i flere år har det pågått en dialog mellom kristne teologer og marxister
   (Bergens Arbeiderblad 1968/257/4/2)
 • tidens løsen, dialogen
   (Jan Erik Vold: Entusiastiske essays 423 (1972))
UTTRYKK
god dialog
positiv kontakt
 • fylkesmann [NN] i Nordland ser fram til å overta reindriftsforvaltningen og håper på en god dialog med reindriftsnæringa
   (gardsplassen.no 13.01.2012)
 • vi har god dialog med Kunnskapsdepartementet om studieplasser, sier rektor ved Universitetet i Bergen
   (uib.no 15.02.2011)
 • Moss kommune mener at de har en god dialog med moren til 14-åringen
   (moss-avis.no 22.03.2011)
 • vi har god dialog og arbeidsflyt her på byggeplassen
   (sykehuset-ostfold.no 23.01.2012)
gå i dialog
innlede (forsonende, oppklarende) forbindelse
; innlede forhandlinger
 • å gå inn i noen form for dialog var altfor risikabelt
   (Tore Renberg: Mannen som elsket Yngve 122 2003)
 • Gaddafi vil ikke gå i dialog med opprørerne
   (mobil.tv2.no 17.03.2011)
være i dialog
være i kontakt
 • SAS er allerede i dialog med flere skandinaviske selskaper for produksjon av fremtidens flydrivstoff
   (ys.no 2012)
litterært
 litterært verk i samtaleform
EKSEMPEL
 • Platons dialoger
SITAT
 • Roland Barthes [skrev som elev] en pastisj over Platons dialog Kriton, «En marge du Criton», en type stiløvelse som var vanlig dengang
   (Karin Gundersen: Roland Barthes 11 1989)