Søk

drøm

drøm 
substantiv
BØYNINGen; drømmen, drømmer
UTTALE[drøm:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt draumr
BETYDNING OG BRUK
forestillingsbilde(r) som man har når man sover
EKSEMPLER
 • ha en drøm
 • tyde en drøm
 • huske drømmene
SITATER
 • i Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten
   (1 Kong 3,5)
 • jeg drømte en drøm
   (Dom 7,13 eldre oversettelse; 2011: du, jeg har hatt en drøm)
 • når du [Josef] hører en drøm, kan du tyde den
   (1 Mos 41,15)
 • ak, det er gøgleværk og nattens drømme, og ensomhedens åndefostre kun
   (Henrik Ibsen: Catilina 16 1875)
 • Gunnar (ligesom opvågnende): Er det en hæslig drøm, der forvilder mig!
 • å, jeg har sovet så trygt og deiligt. Ingen drømme
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 59 1886)
 • å, hvem vil tro i vor civiliserte tid på drømme?
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 82 1873)
 • Jon Blund har alt vært her, nå seiler de inn i drømmenes land
   (Alf Prøysen: Samlede viser og vers 1 147)
 • bare en drøm … det var Nervals yndlingsuttrykk
   (Axel Jensen: Ikaros 142 1957)
 • det var vinguden Dionysos som viste seg for Tesevs i en drøm
   (Else Michelet: Ariadnes tråd 19 1988)
 • jeg tenkte på hva drømmen kunne bety
   (Hanne Ørstavik: Tiden det tar 17 2000)
 • midt på natten våknet jeg av en vond drøm jeg bare hadde uklare erindringer om
   (Elin Brodin og Henning Hagerup: De dødes språk LBK 2001)
UTTRYKK
i drømme
med gammel dativ
 mens man drømmer
 • min hund, som gjøer idrømme
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter I 360)
 • som gut jeg har i drømme rullet vidt over havet på en sky
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 130)
 • i sammenligning
   
  jeg vandrede fast som i drømme
   (Henrik Ibsen: Gildet på Solhaug 14 1883)
 • dette var ikke det ansikt han hadde sett for seg i alle år, våken og i drømme
   (Terje Stigen: Treskjæreren Johannes LBK 1990)
våt drøm
 (etter engelsk wet dream)
1 
erotisk drøm som forårsaker orgasme og sædavgang
2 
overført
 brennende ønske
; ønskedrøm
 • guttens møte med jenta er nostalgisk beskrevet som en pubertal våt drøm
   (Nordlys 30.09.1997/19)
 • hjemmesiden er en våt drøm for enhver annonseselger
   (Bergens Tidende 11.05.2000/49)
 • neste måned kan partiet [Venstre] være sunket under sperregrensen, og da er heller ikke sentrumsalternativet mer enn en våt drøm
   (Nordlys 27.04.2001/2)
1.1 
i sammenligning
EKSEMPEL
 • være som en drøm
SITATER
 • når jeg tænker tilbage på mit liv … så står det næsten for mig som et eventyr eller som en drøm
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 42 1895)
 • han saa Jerome ligge næsegrus paa gulvet, … og han saa Jens Dam staa med en norsk tollekniv i haanden … alt som i en drøm
   (Vilhelm Krag: Isaac Seehuusen 296 1900)
 • helvetesmosaikken ruger som en trussel og en vond drøm over dåpsbarnet
   (Trond Berg Eriksen: Reisen gjennom helvete (2000) 356)
 • det hele kan arte seg som en drøm
   (Beate Grimsrud: En dåre fri LBK 2010)
UTTRYKK
gå som en drøm
gå fint, utmerket
 • bilen går som en drøm
 • de neste dagene gikk som en drøm
   (Knut Faldbakken: Bad boy LBK 1988)
fornemmelse, forestilling som ikke har grunnlag i virkeligheten, eller som er en subjektiv tolking av virkeligheten
; fantasifoster
; innbilning
; illusjon
SITATER
 • hørte I det, Olaf Skaktavl? Eller var det kun en drøm?
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 129 1874)
 • er De ganske viss på, at det ikke er så’n en drøm, – en indbildning, som har fæstnet sig hos Dem?
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 161 1892)
 • det var svært at finde, – hvad her var sandhed og hvad her var drøm
   (Henrik Ibsen: Samlede verker V 374)
 • tomme drømme
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 184 1896)
forestilling om håp, mål eller ideal
SITATER
 • medens livet gik sin urolige gang fjernt herfra, da vandred I på det ensomme Østråt, stille, med eders digten og eders drømme
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 86 1874)
 • gyldne drømme daled ned over mig
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 38 1886)
 • mer end livet, mine herrer, er en drøm, som ej fik liv
   (Henrik Ibsen: Digte 141 1875)
 • drømmen der dukker frem af livets sorg, er den endemålet?
   (Sigbjørn Obstfelder: Skrifter II 131 1917)
 • jeg gjemmer en undersøt drøm i mit hjerte, og ingen vet det
   (Nils Collett Vogt: Digte i utvalg 2 1919)
 • drømmen var langt å foretrekke fremfor virkeligheten
   (Jens Bjørneboe: Drømmen og hjulet 71 1964)
 • jf. låttittelen
   
  Alle pikers drøm
   (Raga Rockers 1984)
UTTRYKK
den amerikanske drøm
 (etter engelsk the american dream)
forestilling, ideal om et land med like muligheter og sjanser til et bedre liv
 • langt forut, langt, langt i det fjerne et sted, lokket den amerikanske drømmen. Drømmen om å finne et utkomme. Drømmen om å bli rik
   (Torill Thorstad Hauger: Rødhudenes land LBK 1988)
svigermors drøm
3.1 
med angivelse av håpets, målets eller idealets innhold
EKSEMPLER
 • det var hennes drøm å bli en stor skuespiller
 • drømmen om den evige fred
 • egen bil hadde vært drømmen hans i mange år
SITATER
 • 1970-årenes drøm om det enkle liv på et småbruk … har vi altså til dels realisert
   (Ebba Haslund: Med vingehest i manesjen 288 1989)
 • en gammel drøm [har] våknet i ham. En drøm om engang å se det forjettede landet bortenfor havet
   (Britt Karin Larsen: Før snøen kommer LBK 2012)
SITATER
muntlig
 noe(n) som oppfyller alle ønsker eller forhåpninger
EKSEMPEL
 • kjolen var en drøm i silke og fløyel
SITATER
 • Tom [var] en drøm av en støtte under den knallharde fødselen
   (Marita Liabø: Han liker meg LBK 2001)
 • [bilen] var en drøm å kjøre
   (Mari Osmundsen: Sju sannferdige fortellinger LBK 1995)