Søk

dynamisk

dynamisk 
adjektiv
BØYNINGdynamisk
UTTALE[dyna:´misk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via fransk dynamique eller engelsk dynamic, fra gresk dynamikos 'kraftfull'; jf. dynamikk og suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
preget av forandring og utvikling, ofte ved samspill av (bevegende) krefter
; foranderlig
 | til forskjell fra statisk
EKSEMPLER
  • en dynamisk prosess
  • det er en dynamisk verden vi lever i
UTTRYKK
dynamisk tid
astronomi
 tidsskala innført i 1984 til erstatning for efemeridetid som uavhengig variabel i dynamiske teorier og i efemerider
dynamisk geologi
gren innen geologien som beskjeftiger seg med dels de indre (endogene) krefter som virker i jordskorpen, dels de ytre (eksogene) som virker på jordoverflaten
dynamisk posisjonering
petroleum, sjøfart
 det å holde et fartøy, en rigg e.l. i fast posisjon ved hjelp av flere propeller og et navigasjonssystem (i stedet for anker(e))
dynamisk last
teknikk
 belastning på, innen en konstruksjon som stadig endrer stilling, posisjon eller størrelse
handlekraftig
; energisk
; initiativrik
EKSEMPEL
  • hun er en dynamisk leder
SITAT
  • igjen et dynamisk og sympatisk regjeringsmedlem som var seg bevisst at den nåværende regjeringens funksjonstid er fire år til og ikke mer
     (Arne Olav Brundtland: Fortsatt gift med Gro LBK 2003)
fysikk
 som vedrører eller innebærer bevegelse
; som gjelder læren om legemers bevegelse
 | jf. dynamikk
UTTRYKK
dynamisk trykk
fysikk
 trykk som opptrer ved bevegelse av væsker eller gasser, og som kommer i tillegg til det (hydro)statiske trykket
 | uttrykk for den kinetiske energien i et fluidum
musikk
 som gjelder styrkegrad, dynamikk
SITAT
  • rytmisk og dynamisk presisjon
     (Nationen 1931/220/4/3)
elektronikk
 som gjelder overføring og gjengivelse av lydsignaler med forskjellig styrke
språkvitenskap
 som gjelder trykk, styrkegrad
EKSEMPEL
  • dynamisk aksent