Søk

dyrke

dyrke 
verb
BØYNINGdyrket, dyrket, dyrkning, dyrking
UTTALE[dy`rkə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt dýrka 'gjøre dyr, kostbar; opphøye, lovprise'
BETYDNING OG BRUK
ære og tilbe som hellig
 | jf. dyrkelse
EKSEMPEL
 • dyrke fremmede guder
SITATER
 • [Paulus] overtaler folk til å dyrke Gud på en måte som er i strid med loven
   (Apg 18,13)
 • bed for hans sjæl, I, som dyrker den gode Kristus
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 198 1873)
 • jeg har ej ret at dyrke guder i min æt
   (Henrik Ibsen: Brand 83 1885)
 • dyrke dæmoner
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter III 316)
 • når det lyner og tordner, blir det regn også. Dette kunne være livsviktig for bøndene i vikingtiden. Tor ble derfor dyrket som fruktbarhetsgud
   (Jostein Gaarder: Sofies verden LBK 1991)
1.1 
føle stor (overstrømmende) ærefrykt, beundring og hengivenhet overfor
SITATER
 • det vilde være for lit’ at sige, at jeg elskede ham. Jeg dyrkede ham
   (Bjørnstjerne Bjørnson: En Hanske 24 1883)
 • denne fader, han i hele sit liv havde seet op til, næsten dyrket med en art religion
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 298 1884)
 • en skribent, han dyrket, var Georg Brandes
   (Peter Egge: Inde i Fjordene 117 1920)
 • jeg dyrket brystene hennes. Ble aldri lei av dem
   (Axel Jensen: Ikaros 147 1957)
 • ved at vi gikk inn for å dyrke Stalin, ble vårt historiesyn allment forkvaklet
   (Harald Skjønsberg: På parti med Stalin? LBK 1990)
 • jeg hadde dyrket rockemusikere og diktere. Jeg hadde bilder av Marley og Dylan og Strindberg og Neruda over skrivepulten
   (Tove Nilsen: Kvinner om natten LBK 2001)
bearbeide (jord) for å få vekster til å gro der
EKSEMPLER
 • dyrket mark
 • dyrke opp nytt land
SITATER
 • rydde og dyrke Finmarks fattige jord
   (Morgenbladet 1929/399/4/4)
 • det var mor som dyrket hagen
   (Jan Christopher Næss: Jotapata LBK 2001)
 • et fredelig folk som levde av å dyrke jorda
   (Thorvald Steen: Fra Reykholt til Bosporus LBK 2003)
få avling til å vokse frem av jorden eller få planter til å bære frukt
; drive frem (som avkastning av en nyttevekst)
EKSEMPLER
 • dyrke korn
 • dyrke poteter
 • dyrke lin
SITATER
 • han holder høner og dyrker grønnsaker til eget kjøkken
   (Tom Lotherington: Den tredje tjeneren LBK 1985)
 • han hadde ryddet seg en plass der han først dyrket grønnsaker og frukt, senere også orkidéer
   (Gert Nygårdshaug: Chimera LBK 2011)
3.1 
biologi
 få mikroorganismer til å utvikle seg utenfor den organisme de normalt lever i
EKSEMPEL
 • dyrke bakterier, celler
overført
 utvikle, pleie (evne, anlegg)
EKSEMPLER
 • dyrke sine talenter
 • dyrke sin ånd
SITAT
 • [han røpet] en ved læsning dyrket forstand og interesse
   (Nicolai Ramm Østgaard: Fra Skov og Fjeld 80 1858)
UTTRYKK
dyrke frem
også overført
 få frem ved målrettet innsats
 | jf. fremdyrke
 • dyrke frem nye idrettstalenter
 • jeg er av den oppfatning at enhver stor og mellomstor bedrift som hovedregel bør dyrke frem sin egen toppsjef
   (Aftenposten 08.09.1988/43)
4.1 
arbeide grundig med (for å gjøre fullkommen)
; beskjeftige seg inngående med
EKSEMPEL
 • språket må dyrkes
SITAT
 • han ble med i en dikterklikk som dyrket sanseligheten og kjærligheten
   (Karsten Alnæs: Historien om Europa 2 LBK 2004)
4.2 
regelmessig og engasjert utøve
; drive med
SITATER
 • krøniker læste jeg alt som liden, og har også dyrket den videnskab siden
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 167)
 • [de] dyrket sin lutherske religion
   (Adresseavisen 1929/287/7/1)
   | utøvet, levde som tilhengere av
 • da hun var barnløs hadde hun rikelig anledning til å dyrke musikken
   (Dag Østerberg: Brahms LBK 2003)
 • både Alf og Charlie hadde dyrket [fotball]sporten fra første dag noen trillet en ball inn på plenen mellom blokkene i Alunåsen
   (Jan Kjærstad: Kongen av Europa LBK 2005)
4.3 
ivrig omgåes, delta i
SITATER
 • Mary dyrket bekjendtskapet ivrig
   (Sigrid Undset: Vaaren 240 1914)
   | søkte ivrig å vedlikeholde
 • ordet selskapssyk må komme fra den tid da nordmannen foretrakk å sitte inne alene fremfor å dyrke omgang med sine medmennesker
   (Erik Lundesgaard: Skikk og bruk LBK 2005)