Søk

eksegese

eksegese 
substantiv
BØYNINGen; eksegesen, eksegeser
UTTALE[eksəge:`sə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra gresk eksegesis 'forklaring'; jf. tysk Exegese
BETYDNING OG BRUK
litterært
 fortolkning, utlegning av en gitt tekst
teologi
 fortolkning av et hellig (især bibelsk) skrift
SITAT
  • [Origines] roses … som den første vitenskapelig arbeidende teolog, grunnleggeren av bibelsk tekstkritikk og eksegese
     (Paulus Svendsen: Enhet og mangfold i europeisk kultur 63 1980)