Søk

elektrisk

elektrisk 
adjektiv
BØYNINGelektrisk
UTTALE[ele´ktrisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet med suffikset -isk, etter nylatin electricus, til latin electrum, gresk elektron 'rav'; dannet i 1600 av den engelske fysikeren William Gilbert (1544–1603) etter beretninger fra oldtiden om at rav etter å være gnidd med en klut kan trekke til seg lette gjenstander
BETYDNING OG BRUK
som gjelder, har form av eller formidler, overfører elektrisitet
EKSEMPLER
 • elektrisk felt
 • elektrisk ladning
SITATER
 • overgangen fra akustisk protestsanger til elektrisk rock-sanger
   (Håvard Rem: Bob Dylan 15 1999)
 • det knitret elektrisk i crimpelinekjoler og nylonskjorter
   (Karin Sveen: Klassereise 55 2000)
 • jf.
   
  etter handelskoleeksamen begynte hun, 16 år gammel, å arbeide på et ingeniørkontor i et elektrisk firma
   (Liv Bliksrud: Sigrid Undset 22 1997)
UTTRYKK
elektrisk kraft
energi i form av elektrisitet (produsert i energiverk)
 • oppsetting av vindkraftverket … vil gjøre gården selvforsynt med elektrisk kraft
   (Namdalsavisa 13.11.2013)
 • reaktoren [i Canada] skal produsere elektrisk kraft til sivilt forbruk
   (Aftenposten 14.11.1953)
elektrisk fisk
skater og benfisk som kan gi fra seg kraftige elektriske støt i forsvar eller angrep
elektrisk anlegg
system for å frembringe og distribuere elektrisk strøm i bygninger
elektrisk maskin
maskin som omsetter mekanisk energi til elektrisk energi (dynamo, generator), elektrisk energi til mekanisk energi (motor), eller elektrisk energi av én type til elektrisk energi av en annen type (omformer, motorgenerator)
elektrisk kabel
elektrisk ledning med en eller flere innbyrdes isolerte ledere av massivt eller flertrådet kobber eller aluminium, omgitt av en felles beskyttelseskappe
elektrisk kraftledning
ledning til overføring av elektrisk energi
elektrisk filter
elektrisk sikring
som står i forbindelse med, skyldes elektrisitet
; som frembringes, foregår, drives ved hjelp av elektrisitet
UTTRYKK
elektrisk bil/gitar/lokomotiv
elektrisk element
apparat som omsetter kjemisk eller termisk energi eller elektromagnetisk stråling til elektrisk energi
elektrisk ovn
ovn som omsetter elektrisk energi til varme
elektrisk stol
redskap til henrettelse ved elektrisitet (elektrokusjon)
elektrisk feltstyrke
forholdet mellom den kraften som et elektrisk felt virker med på en ladning, og størrelsen av denne ladningen
elektrisk strøm
elektrisk ladning i bevegelse
 • man kunde ikke fri sig fra den idé at elektrisiteten var en væske. Fra denne idéassosiasjon kommer også betegnelsen elektrisk strøm
   (Carl Fred. Holmboe: Michael Faraday 70 1943)
elektrisk støt
støt fremkalt av kontakt mellom kroppsoverflate og elektrisk strømkilde
elektrisk kortslutning
elektrisk papir
papir som er blitt statisk elektrisk, slik at arkene kleber seg sammen
elektrisk pol
se pol
overført
; om inntrykk
 som i sin virkning minner om elektrisk støt
SITAT
 • jeg fik et elektrisk stød! … denne ytring fik mit blod i jag
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter II 252)
overført
 plutselig, intenst nervøs og spent
SITATER
 • da hun takkede mig for [versene] med et smiil og et haandtryk, foer en elektrisk ild gjennem mit hele væsen
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 63)
 • elektrisk zitren under huden
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter V 496)
 • stemningen er allerede opphetet og elektrisk
   (Erik Bjerck Hagen: Livets overskudd 205 2013)