Søk

engasjere

engasjere 
verb
BØYNINGengasjerte, engasjert, engasjering
UTTALE[aŋgaʃe:´rə], [eŋgaʃe:´rə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra fransk engager, grunnbetydning 'pantsette', avledet av gager 'sikre'
BETYDNING OG BRUK
(ved kontrakt) ansette i en lønnet, men ikke fast stilling
; tinge for et oppdrag
EKSEMPLER
 • hun ble engasjert for resten av sesongen
 • engasjere en advokat, et danseorkester
by opp til dans
EKSEMPEL
 • vente på å bli engasjert
SITATER
 • damene skal engagere. Adam danser ikke mere
   (Arnulf Øverland: Den ensomme Fest 59 1911)
 • andre karer kommer bort og vil engasjere midt i dansen, det nytter ikke
   (Per Qvale: Tante Amerika 58 2016)
i adjektivisk perfektum partisipp
 
engasjert
 interessert
; aktiv
EKSEMPLER
 • engasjerte studenter
 • han er sterkt engasjert i flyktningarbeidet
SITATER
 • hun var politisk engasjert, ikke han
   (Arild Kolstad: Ruth 119 1972)
 • symbolister kontra engasjerte diktere
   (Georg Johannesen: Om den norske tenkemåten 291 1975)
UTTRYKK
være engasjert med
foreldet
 være sterkt opptatt av
; ha (nær) relasjon til
3.1 
i adjektivisk presens partisipp
 
engasjerende
 som skaper interesse
; som fenger
EKSEMPEL
 • en engasjerende film
SITATER
 • et fortryllende, levende, engasjert og engasjerende menneske
   (Arne Bang-Hansen: Fra mitt skjeve hjørne 132 1985)
 • Magdalon Schjelderups død var i ferd med å virvle opp stadig flere og stadig mer engasjerende historier om andre mennesker
   (Hans Olav Lahlum: Satellittmenneskene LBK 2011)
refleksivt
 
engasjere seg
 delta
; vise interesse
SITAT
 • de som engasjerte seg [var] alltid dypt uenige
   (Arne Lygre: Tid inne 113 2004)
UTTRYKK
engasjere seg (sterkt) for/i (noe)
være (sterkt) opptatt av, og bruke tid og krefter på (noe)
 • engasjere seg i en debatt
 • Jens Stoltenberg var medlem i komiteen og engasjerte seg sterkt i arbeidet med [prinsipp-]programmet
   (Elisabeth Skarsbø Moen: Jens Stoltenberg LBK 2002)
 • Bjørneboe engasjerte seg for forbryteren ut fra en medfølelse for samfunnets svakeste
   (Tore Rem: Født til frihet 314 2010)
engasjere seg (økonomisk) i (noe)
investere penger i (noe)
 • engasjere seg økonomisk i en bedrift
 • banken engasjerte seg for sterkt i valutaspekulasjoner og måtte bokføre store tap
 • jf., foreldet
   
  han var saa sterkt engagert for tiden … der var saa mange krav
   (Peter Egge: Inde i Fjordene 353 1920)
militærvesen
UTTRYKK
engasjere fienden
innvikle fienden i kamp