Søk
føde 
verb
BØYNINGfødte, født, føding
UTTALE[fø:`də]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt fǿða 'gi næring; fostre opp; sette til verden'; jf. dansk føde; se også fødsel og fødes
BETYDNING OG BRUK
om kvinne eller hunndyr
 sette barn, avkom til verden
; nedkomme
EKSEMPLER
 • en fødende kvinne
 • hun var høygravid og kunne føde hvert øyeblikk
 • føde hjemme eller på sykehus
SITAT
 • kvinder falder om og føder i kirkerne
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 179 1872)
1.1 
transitivt
 sette til verden
; nedkomme med
EKSEMPLER
 • hvalen føder levende unger
 • hun fødte en sønn i morges
SITATER
 • jeg skulde født børn til verden
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 144 1899)
 • – Hadde jeg ikke fått mulighet til å velge keisersnitt, hadde jeg valgt å ikke føde barn, sier en kvinne som fødte sitt eneste barn med planlagt keisersnitt
   (Tidsskrift for jordmødre 2005/nr. 8 LBK)
 • det har … vært hevdet at hvis kvinner hadde hatt bredere bekken, ville de kunne føde barn med større hode, og utviklingen av menneskets hjerne kunne da ha kommet lenger
   (Tore Henriksen: I mors liv LBK 2010)
1.1.1 
litterært, med indirekte objekt
SITATER
 • hende tog jeg til at føde mig sønner
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 147 1872)
 • hun hadde født ham to barn
   (Helene Uri: Den rettferdige 68 2009)
 • jeg var bare utakknemlig, kravstor. Var jeg kanskje ikke blitt gift? Hadde jeg kanskje ikke født min mann en sønn?
   (Ragnhild Nilstun: Min lange reise ender her LBK 2007)
1.2 
i passiv; ofte med tillegg som angir tid, omstendigheter e.l.
EKSEMPLER
 • han er født og oppvokst i Oslo
 • Bjørnson ble født i 1832
 • han ble født blind
 • være født i fattigdom
 • han ble født til termin
 • man fødes dikter
   | man har det i seg
SITATER
 • i dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren
   (Luk 2,11)
 • dere fødes og frembringer, dere er de nødvendige paa jorden
   (Knut Hamsun: Markens Grøde II 220 1917)
 • [jeg] fødtes på et næs ved vandet
   (Henrik Ibsen: Brand 21 1885)
 • her er jeg jo født og båren, som man siger
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 21 1888)
 • han er uægte født
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 13 1872)
   | utenfor ekteskap
 • fru Therese Seehuusen var født comtesse von Baaren
   (Vilhelm Krag: Isaac Seehuusen 26 1900)
 • vi to var født for hinanden
   (Sigbjørn Obstfelder: Skrifter II 128 1917)
   | jf. skape
 • det er menneskers vilje og mulighet til moralske valg i sine liv som er det avgjørende spørsmål, ikke om homofile og lesbiske er «født sånn» eller «blitt sånn»
   (Kirke og kultur 1995/236 Halvor Moxnes)
 • det så ut som noen lærere hadde glede av å pine de ungene som var født utenfor ekteskap
   (Ørnulf Hodne: Folkeskolen i folkeminnet LBK 2010)
 • [han var] født lenge før han skulle
   (Marie Aubert: Kan jeg bli med deg hjem 70 2016)
UTTRYKK
ikke være født i går
muntlig
 ha livserfaring
; ikke dum eller naiv
 • jeg er ikke født igaar og forstaar baade at lægge til og trække fra
   (Christian Sparre: «Alabama» 159 1911)
 • Tom var ikke født i går. Han hadde for lengst forstått at noe var riv, ruskende galt
   (Arild Nyquist: Giacomettis forunderlige reise LBK 1988)
 • jf. også
   
  er du født ifjor?
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 37)
fødes på ny
 | bli født på ny
religion, overført
 gjenfødes åndelig
 • den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike
   (Joh 3,3)
være (som) født til
fra fødselen av, fra naturens side er bestemt eller egnet for noe bestemt
 • han er (som) født til å være politiker
 • [reven hadde] en mine saa freidig og fræk, som om den var født til herre i huset
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 179 1903)
 • den lange og staselige Christopher Fry … er som født til å spille [Oscar] Wilde
   (Aftenposten 12.12.1997/16)
1.3 
i adjektivisk perfektum partisipp
 
født
 som etter sin natur har visse egenskaper, passer til en viss rolle, et visst arbeid
EKSEMPEL
 • han er den fødte politiker
SITATER
 • [jeg] gaar alle fødte kopisters gang
   (Arne Garborg: Trætte Mænd 248 1891)
 • han saa ud som en født pebersvend
   (H. Wiers-Jenssen: Krøniker fra den gamle By 42 1916)
 • han var, som han sagde, født sjømand
   (Thomas Krag: Ada Wilde 266 1896)
 • [Harald Grieg] må ha vært den fødte festtaler
   (Olav Angell: Snapshots LBK 1994)
1.4 
sjelden, i adjektivisk perfektum partisipp
 
født
 medfødt
SITAT
 • en næse, der saa ud i verden med vist født overmod
   (Jonas Lie: Gaa paa! 18 1882)
litterært
 frembringe
; forvolde
; gi som resultat
 | jf. avføde
SITATER
 • lad da ei mismod ruge i din sjel og føde sorger, som du nu blot aner
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker III 218)
 • Håkons angst … fødte panikk nå
   (Stig Holmås: Lampeskjermer LBK 1998)
UTTRYKK
føde av seg
litterært
 avføde
2.1 
i passiv
 bli til
; oppstå
; skapes
EKSEMPEL
 • det øyeblikk da verset fødes, blir født i dikteren
SITATER
 • det er netop gjennem den [kampen for nasjonal åndsselvstendighet] at den norske nationalaand skal fødes frem og komme til bevidsthed
 • Norges frihed fødtes paa Ejdsvold
   (Lorentz Dietrichson: Svundne Tider I 301 1896)
 • en higen mod de fjerne tinder, hvor dagen fødes og hvor aftenrøden svinder
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker II 22)
 • intet kvad fødes ved dagslys
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 146 1872)
 • blaaøjet frihed blev os født
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte I 46)
 • da strøk gjennom natten, den lyse, et ildpust. Det fødtes av hete, av elskov og minder og kvalmende lede
   (Nils Collett Vogt: Digte i utvalg 13 1919)
 • [Tore Segelcke] sier [Helge Krogs] lette, gode, viktige replikker som om de fødtes på hennes leber i samme stund
   (Paul Gjesdahl: Premièrer og portretter 7 1957)
 • nyfascismen [i Italia] ble født umiddelbart etter frigjøringen [under siste del av annen verdenskrig]
   (Simen Ekern: Roma LBK 2011)
 • det fødes stadig nye stjerner
   (Vigdis Hjorth: Fordeler og ulemper ved å være til 76 2005)