Søk
falsk 
adjektiv
BØYNINGfalskt
UTTALE[falsk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt fals, via middelnedertysk valsch, fra latin falsus 'som tar feil; falsk'
BETYDNING OG BRUK
uriktig
; feilaktig
; misvisende
EKSEMPEL
 • falsk trygghet
SITATER
 • [et besøk av Dem] er mig altid kjært, selv om det sker paa falske præmisser
   (Bernt Lie: Mot Overmagt 173 1907)
 • [Deres fortsatte ophold i prestegården] vil lettelig bli falskt utlagt og vække forargelse
   (Bernt Lie: Mot Overmagt 221 1907)
 • det er nu engang falskt at maale disse paria’ers lidelser med vor alen
   (Arne Garborg: Trætte Mænd 55 1891)
 • De har fremstillet Deres sag i et falskt lys, herr doktor
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 129 1882)
 • vi kjender denne tidens falske humanitetsfølelse
   (Nils Collett Vogt: Familiens sorg (1914) 62)
   | misforståtte
UTTRYKK
falske minner
 (etter engelsk false memory)
psykologi
 det å huske ting som ikke har hendt
 • falske minner om misbruk i barndommen kommer frem gjennom bruk av hypnose eller annen sterk suggestiv påvirkning fra terapeuter
   (Aftenposten 15.08.1994/15)
falske venner
språkvitenskap
 to ord fra hvert sitt språk som er så like i form at man lett kan tro at de betyr det samme
 • tysk «Öl» og norsk «øl» er falske venner, «Öl» betyr olje
falsk nyhet
især i flertall
 nyhet som ikke kan bekreftes av fakta
 • fire vestlige journalister som jobber for TV-kanalen Al Jazeera, vil bli stilt for retten i Egypt tiltalt for å ha produsert falske nyheter
   (Aftenposten 30.01.2014/17)
 • falske nyheter og meninger pakket inn som fakta … spres i sosiale medier
   (VG 18.01.2017/18)
 • falske nyheter er en av de største utfordringene pressen har i dag … med nettsteder som bevisst desinformerer og som bidrar til å undergrave tilliten til medier generelt
   (Dagsavisen 25.02.2017/24)
falsk alarm
falsk basestasjon
1.1 
musikk
 uren
; uharmonisk
EKSEMPLER
 • synge, spille falskt
 • det klang, lød skjærende falskt
SITATER
 • han beviser at han ikke sang falskt paa konserten
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker III 110)
 • falske toner
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 68 1879)
 • synge så falsk som en kråke
   (Børre Qvamme: Musikk 7 1944)
 • tonen han slo an, klang falskt, han hørte det selv
   (Karl Ove Knausgård: En tid for alt LBK 2004)
1.2 
som lett kan bedømmes uriktig eller uheldig
SITATER
 • jeg talte til Dem her fordi jeg skylder mig selv ikke at komme i en falsk stilling
   (Bjørnstjerne Bjørnson: En fallit 139 1874)
 • jeg kom på en falsk fod her i bygden fra første færd af
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 69 1874)
bedragersk
; svikefull
; uærlig
EKSEMPLER
 • falskt vitnesbyrd
 • falsk ed
 • en falsk venn
 • en falsk karakter
SITATER
 • en skal vogte sig for de falske mandfolk
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 219 1874)
 • han er falsk, som skum på vand
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 228 1874)
 • kapteinen spillede falskt og narrede de gode jomfruer
   (Alexander L. Kielland: Skipper Worse 80 1882)
 • naar de siger: «das gloobis», da skal du tage dig iagt, for da er de paa det falskeste
   (Alexander L. Kielland: Skipper Worse 231 1882)
 • hun gjorde sig falsk fattig
   (Knut Hamsun: Markens Grøde I 212 1917)
 • det å drepe var som å spille falsk. Det var ingen seier å drepe sin fiende
   (Aksel Sandemose: En sjømann går i land 137 1931)
 • før i ti’a så hadde jeg gærne id’ealer og falske mål i livet
   (Jens Bjørneboe: Den onde hyrde 216 1960)
ettergjort i bedragersk hensikt
; forfalsket
; imitert
EKSEMPEL
 • falske penger, mynter, sedler
SITATER
 • jeg har skrevet et falsk navn
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 116 1879)
 • skrive falsk
   (Jonas Lie: Samlede Digterverker IX 43)
 • her er falske papirer i omløb
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 125 1874)
 • det er lettere å lansere en falsk Rembrandt enn en falsk Gutenberg
   (Wilhelm Munthe: Litterære falsknerier 153 1942)
 • [spanere] glir inn i kriminelle grupper og opererer med falsk identitet
   (Kjetil Stensvik Østli: Politi og røver LBK 2009)
3.1 
tilgjort
; uekte
EKSEMPEL
 • et falskt smil
SITATER
 • lad ingen falsk beskedenhed råde i en stund som denne
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 179)
 • det var en falsk latter, kontrollert og tilpasset
   (Ola Bauer: Magenta LBK 1997)
3.2 
om ting
 ettergjort (i billigere materiale etter det som substantivet betegner)
; uekte
; imitert
EKSEMPEL
 • falske perler
SITAT
 • lange falske negler
   (Marie Aubert: Kan jeg bli med deg hjem 24 2016)
3.3 
om person
 som utgir seg for det som substantivet betegner
SITATER
 • ta dere i vare for de falske profetene! De komemr til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver
   (Matt 7,15)
 • jeg har dyrket falske guder
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 475 1873)
UTTRYKK
den falske Margrete
norsk kvinne (ca. 1260–1301) som utgav seg for Margrete av Skottland
3.4 
som ligner det som substantivet betegner
UTTRYKK
falsk frukt
botanikk, foreldet
 frukt dannet ikke bare av fruktemnet, men også av blomsterbunnen eller andre deler av blomsten
falskt ledd
medisin
 leddaktig forbindelse som kan danne seg mellom to bruddender
falsk krupp